• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Laudato Si' maar zonder "Mijn Heer"

Het lijkt erop alsof maar weinig bisschoppen in de gaten (willen) hebben waar paus Franciscus mee bezig is. Ze blijven naar bezig “Paus Franciscus - Encycliek
Laudato Si
Wees geprezen - over de zorg voor het gemeenschappelijke huis
(24 mei 2015)
” op een acceptabele manier te interpreteren. Dat de paus en zijn entourage niet bepaald katholieke bedoelingen hebben blijkt uit het feestgedruis rond de 5de verjaardag van de encycliek. Hier volgt de analyse van Sandro Magister die tot de conclusie komt dat “Mijn Heer” wat bij de H. Franciscus direct op “Paus Franciscus - Encycliek
Laudato Si
Wees geprezen - over de zorg voor het gemeenschappelijke huis
(24 mei 2015)
” volgt, er heel erg bekaaid vanaf komt. Het is een milieu-encycliek die in zijn lustrumuitwerking naadloos aansluit bij de rood/groene gekte in de wereld maar weinig expliciet christelijks biedt.
 Enfin, leest u het commentaar van Magister in “Settimo Cielo” op 25 mei:

In deze tijden van wereldwijde tekorten hebben degenen die de portemonnee in het Vaticaan hebben – de jezuïet Juan Antonio Guerrero Alves en kardinaal Reinhard Marx, respectievelijk prefecten van het secretariaat voor de economie en van de raad voor de economie – dringende oproepen gedaan aan de hoofden van de curie om “sober” te zijn en “de kosten van conferenties, reizen naar het buitenland en externe consultancy te verlagen”.

Maar de feestelijkheden voor “Paus Franciscus - Encycliek
Laudato Si
Wees geprezen - over de zorg voor het gemeenschappelijke huis
(24 mei 2015)
” zijn duidelijk een uitzondering. Gisteren, zondag 24 mei, as het de vijfde verjaardag van de ondertekening van de encycliek en werd een heel jubileumjaar aangekondigd om het te vieren, met een eindeloos programma.

*

Om te beginnen was er al een proloog, “Laudato-Si-Week”, gelanceerd op 16 mei met een videoboodschap van Paus Franciscus te midden van suggestieve beelden van zebra’s, kamelen en savannes, en op zondag de 24e bekroond met het gemeenschappelijke bidden in de hele wereld, op het middaguur volgens de plaatselijke tijd, van een gebed voor de gelegenheid samengesteld door het Vaticaan, zodat we allemaal “weten hoe we moeten luisteren naar en reageren op de kreet van de aarde en de kreet van de armen”.

Onder degenen die deelnamen aan de voorbereidingsweek – met een veelvoud aan lokale initiatieven – komen de Verenigde Staten op de eerste plaats met 2.316 inschrijvingen, gevolgd door Italië, Frankrijk, Spanje, Argentinië, Brazilië en vervolgens andere landen beetje bij beetje, met China als allerlaatste met slechts één inschrijving.

Maar er is meer in petto voor hen. Want aan het einde van de zomer gaan ze elkaar ontmoeten tijdens het “Seizoen van de Schepping”, aangekondigd zoals in de voorbije jaren van 1 september, de werelddag van het gebed voor de schepping, tot 4 oktober, het feest van de heilige Franciscus van Assisi, met de vaste wil om daden van “herstel van onze relaties met anderen en met de hele schepping” uit te vinden en in praktijk te brengen gedurende die dagen.

Dit is een oecumenisch initiatief dat niet alleen door paus Franciscus, maar ook door de orthodoxe patriarch van Constantinopel Bartholomeus, door de anglicaanse aartsbisschop van Canterbury Justin Welby en door de aftredende secretaris-generaal van het Wereldraad van Kerken, de lutherse Olav Fyscke Tveit, is gelanceerd.

Tijdens de 2019 editie van het “Seizoen van de Schepping”, op 20 september, haalde een wereldwijde klimaatstaking de krantenkoppen, met studenten uit de hele wereld die de school laten voor wat ze is en met Greta Thunberg in de hoofdrol. De staking zal naar verwachting dit jaar een reprise hebben.

Maar voordat het “Seizoen van de Schepping” komt, staan er op het schema voor juni in het Vaticaan twee initiatieven van het Dicasterium ter bevordering van de integrale menselijke ontwikkeling onder leiding van kardinaal Peter Turkson. Het eerste, op 18 juni, zal bestaan uit een web seminar – volgens het jargon een “webinar” – met deskundigen uit de hele wereld, die worden opgeroepen om “beoordelingen” te formuleren en “toekomstige routes” te plannen, geïnspireerd door “Paus Franciscus - Encycliek
Laudato Si
Wees geprezen - over de zorg voor het gemeenschappelijke huis
(24 mei 2015)
”.

De tweede zal de publicatie zijn van een “Inter-Dicasteriele tekst met operationele richtlijnen” als een praktisch vervolg op de encycliek.

Voor het najaar zijn ook andere “webinars” aangekondigd, die niet gespecificeerd zijn nar aantal en inhoud, maar die ook door het Dicasterie voor de bevordering van de integrale menselijke ontwikkeling worden georganiseerd. Om nog maar te zwijgen van de ronde tafel – niet via het web, maar naar men hoop met fysieke aanwezigheid – die het Vaticaan eind januari in Davos zal organiseren, tijdens het World Economic Forum dat de fine fleur van de wereldmachten elk jaar in de Zwitserse stad bijeenbrengt.

Aan het begin van het voorjaar van 2021 staat ook een bijeenkomst op de agenda – maar voorlopig alleen in het “voorstel”-stadium – van leiders van de verschillende religies, ook onder het vaandeln van “Paus Franciscus - Encycliek
Laudato Si
Wees geprezen - over de zorg voor het gemeenschappelijke huis
(24 mei 2015)
'” en natuurlijk met de paus.

Dit alles resulteert in het afsluitende triduüm voor dit soort jubileumjaar, tussen 20 en 22 mei 2021,  waarin een internationale conferentie zal worden gehouden in het Vaticaan en een “Multi-Year Action Platform” zal worden gelanceerd, geïnspireerd op de encycliek.

Dit laatste triduüm zal worden opgeluisterd met de stemmen en klanken van de “Living Chapel” die door Julian Revie in samenwerking met de Verenigde Naties en de Global Catholic Climate Movement is opgericht, met een koor van kinderen uit achtergestelde gebieden van de wereld, met de liederen van vogels die zijn opgenomen in bossen die door de mens zijn verwoest, met geluiden van olievaten en andere gerecycleerde materialen, en met teksten van de Heilige Franciscus en van de paus die zijn naam heeft aangenomen.

En dat niet alleen. Het Vaticaan heeft aangekondigd dat het het doel van de “Living Chapel” zal steunen om namelijk “natuurlijke tuinen en heilige ruimtes te creëren” geïnspireerd door “Paus Franciscus - Encycliek
Laudato Si
Wees geprezen - over de zorg voor het gemeenschappelijke huis
(24 mei 2015)
”; dat het de totstandkoming van een documentaire film en een “meeslepende show” over de encycliek zal bevorderen; dat het zich zal aansluiten bij de strijd tegen vervuilende plastic materialen; dat het de organisatie “Laudato Tree” zal steunen bij het planten van een miljoen nieuwe bomen per jaar in de dorre gebieden van Afrika; en dat het op de sociale media de eerste wereldwijde wedstrijd zal lanceren over het herinterpreteren van de bijbel in het licht van “Paus Franciscus - Encycliek
Laudato Si
Wees geprezen - over de zorg voor het gemeenschappelijke huis
(24 mei 2015)
'”.

Daarnaast zal de Heilige Stoel een aantal  bisdommen, parochies, gezinnen, scholen, boerderijen, enz. die dat willen,  aan het werk zetten in “een 7-jarige tocht van integrale ecologie in de geest van Paus Franciscus - Encycliek
Laudato Si
Wees geprezen - over de zorg voor het gemeenschappelijke huis
(24 mei 2015)
”, met als doel het aantal betrokkenen elk jaar te verdubbelen en zo “een kritische massa te mobiliseren die nodig is voor de radicale maatschappelijke transformatie waartoe paus Franciscus oproept”.

Aan personen die zich onderscheiden door hun inspanningen op de verschillende werkterreinen, zal het Vaticaan vanaf 2021 een twaalftal “Paus Franciscus - Encycliek
Laudato Si
Wees geprezen - over de zorg voor het gemeenschappelijke huis
(24 mei 2015)
”-prijzen toekennen.

*

Maar dat is nog niet alles. Op de agenda van het feestjaar dat een paar dagen geleden werd aangekondigd, stonden in eerste instantie twee aparte afspraken gepland voor dit voorjaar, maar die werden vervolgens uitgesteld tot de herfst vanwege de coronaviruspandemie. Het zijn twee gebeurtenissen waarin paus Franciscus veel heeft geïnvesteerd, maar die ook het meest kwetsbare punt van zijn pontificaat blootleggen. De eerste vindt plaats op 15 oktober in het Vaticaan en heeft als titel “Een verbond tot het sluiten van een wereldonderwijspact”.

Het is niet verwonderlijk dat een paus als Jorge Mario Bergoglio de opleiding en vorming van de nieuwe generaties ter harte gaat. Hij maakt immers deel uit van de Sociëteit van Jezus, die al eeuwenlang een groot opvoeder is van de heersende klassen. Maar wat opvalt is de totale afwezigheid in zijn opvoedingsproject van welke specifiek christelijke elementen dan ook.

In de videoboodschap waarmee Franciscus het initiatief lanceerde, wordt er met geen woord gerept over God, Jezus of de Kerk. De dominante formule is “nieuw humanisme”, met wat er steeds bij hoort zoals “gemeenschappelijk huis”, “universele solidariteit”, “broederschap”, “toenadering”, “welkom”… En de religies? Deze zijn te veel op één hoop gegooid en geneutraliseerd in een onduidelijke dialoog.

De nieuwigheid van dit initiatief van Franciscus bestaat er juist in dat het de eerste keer is – in de geschiedenis van de Kerk – dat een paus zich aan het roer zet van een wereldwijd onderwijspact dat zo radicaal geseculariseerd is en dit tot het zijne maakt..

De tweede afspraak is gemaakt voor 21 november in Assisi, en heeft tot titel “De economie van Franciscus” (de heilige, niet de paus die zijn naam draagt) en heeft als doel niets minder dan “een pact om de huidige economie van de wereld te veranderen”.

Het wordt “een festival van de economie van de jongeren met de paus, een middenweg tussen Greta Thunberg en de machtigen der aarde”, aldus de aankondiging van de hoofdorganisator, econoom Luigino Bruni, lid van de Focolare-beweging en adviseur van het Vaticaan voor de leken, het gezin en het leven.

Onder de figuren die hun aanwezigheid al hebben bevestigd zijn de Malthusiaanse econoom Jeffrey Sachs, in dit pontificaat een onvermijdelijke gast van elk Vaticaans evenement over economie en ecologie, Carlo Petrini, stichter van Slow Food en de persoonlijke gast van Jorge Mario Bergoglio op de Amazonesynode, en de Indiase milieuactiviste Vandana Shiva, net zo geprezen onder de “volksbewegingen” die de paus dierbaar zijn (ze nam deel aan hun bijeenkomst in de derde wereld) als dat ze in diskrediet is gebracht door de wetenschappelijke gemeenschap die deze naam waard is.

Vreemd genoeg waren Vandana Shiva en Carlo Petrini hun tijd vooruit met de veroordeling van de zonde van de “ecocide” die Francscus naar eigen zeggen in de catechismus wil invoeren. In oktober 2016 voerden zij een symbolisch proces in Nederland, in Den Haag, waarin zij bij verstek de biotechmultinational Monsanto veroordeelden, juist voor die misdaad van “ecocide”.

Ook in dit andere initiatief van Paus Franciscus is er een schrijnende afwezigheid van een specifiek christelijk kenmerk Het is allemaal vervangen door een generieke afstemming op de dominante agnostische ideologie van het milieubewustzijn, het pacifisme en de individuele rechten.

Het is alsof de woorden “Paus Franciscus - Encycliek
Laudato Si
Wees geprezen - over de zorg voor het gemeenschappelijke huis
(24 mei 2015)
” van de lofzang van de heilige Franciscus zijn gezuiverd van het daarop volgende: “Mijn Heer.”

Vert.: Past. C. Mennen, pr.
Bron: fortesinfide.nl

Publicatiedatum: 23 mei 2020
Laatst bewerkt: 6 juni 2020


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test