• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Schülerkreis Joseph Ratzinger bijeen over het Wijdingsambt in aanloop op de Amazonesynode

Dit jaar zal de "Schülerkreis Joseph Ratzinger", de groep studenten die gestudeerd hebben bij Joseph Ratzinger, de latere Paus Benedictus XVI, haar bijeenkomst eind september houden. In tegenstelling tot voorgaande jaren zal er voor het eerst ook een openbare bijeenkomst zijn.

De Schülerkreis bestaat uit voormalige studenten van Joseph Ratzinger uit de tijd dat hij in Duitsland doceerde en daar al met zijn studenten regelmatig bijeen kwam. Ook als Paus bleef hij doorgaan met deze ontmoetingen, die vanaf die tijd in Rome gehouden worden meestal eind augusus. Inmiddels zijn ook studenten van deze eerste groep studenten georganiseerd in de "Neue Schülerkreis". Deze groep kwam al in juni 2019 bijeen om te spreken over het Priesterschap.

De bijeenkomst van 27 - 29 september, waarbij beide "Schülerkreisen" aanwezig zijn, staat onder het thema "Huidige uitdagingen voor het kerkelijke Wijdingsambt". Het wordt gehouden kort vóór de Amazonesynode, waar o.a. het Sacrament van het Priesterschap een belangrijk thema is vanwege verwijzingen naar "viri probati" en dat vrouwen bepaalde 'ambten' gegeven zouden kunnen worden. 

De nieuwigheid van de bijeenkomst van de Schülerkreis van dit jaar is dat er voor het eerst een openbaar gedeelte is. Het wordt op 28 september om 15.00 uur geopend door Kurt Kardinaal Koch. Naast zijn welkomstwoord zal hij ook een inleiding geven op het thema van de bijeenkomst.

De centrale lezing houdt prof. Karl-Heinz Menke (Bonn) over het onderwerp "Het sacramentele ambt in de Kerk". Na een pauze zijn er tot 18.00 uur vier 'Statements' gepland, waarbij telkens een antwoord moet worden gegeven op een centrale vraag in verband met het Sacrament van de Heilige Wijding.

Maria Esther Gomez de Pedro (Santiago de Chile) zal spreken over "Wat is het gemeenschappelijke priesterschap van alle gelovigen en hoe onderscheidt het zich van het gewijde priesterschap?
Daarna volgt Prof. Christoph Ohly (Trier) met als thema: "Waarom heeft de Kerk het gewijde ambt nodig?
Prof. Marianne Schlosser (Wenen) beantwoordt de vraag: "Gewijd priesterschap en celibaat omwille van het Koninkrijk der Hemelen".
Gerhard Ludwig Kardinaal Müller beantwoordt tot slot de vraag: "Wat zijn de voorwaarden voor een Wijding?"
Daarna volgt een paneldiscussie onder leiding van prof. Ralph Weimann (Rome).

Kardinaal Koch zal de conferentie afsluiten met een "conferentieboodschap". Een staande receptie is gepland vanaf 19 uur. De bijeenkomst is in het Santo Teutonico, het pauselijke Duitstalige priestercollege dat binnen de muren van het Vaticaan gevestigd is.

Bron: Schülerkreis Joseph Ratzinger 

Publicatiedatum: 10 september 2019
Laatst bewerkt: 10 september 2019


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test