• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Kardinaalscreatie toont pauselijke prioriteiten

(kerknet.be) - Bij de start van de synode over de Amazone, op 5 oktober, creëert paus Franciscus 13 nieuwe kardinalen. Hun profiel sluit aan bij diens prioriteiten.

Paus Franciscus maakte afgelopen zondag bekend dat op 5 oktober een consistorie voor de creatie van kardinalen plaatsvindt. Niet alleen de klemtoon op de zorg voor de schepping maar ook de andere prioriteiten van deze paus blijken uit het profiel van de 13 nieuwe kardinalen. Alvorens hun namen af te roepen, gaf Franciscus zelf aan dat hij hen koos omdat zij en hun werkveld een toonbeeld zijn van de missionaire roeping van de kerk die niet ophoudt de barmhartige liefde van God te verkondigen aan alle mensen ter wereld.

Eerherstel voor vredesduif

Het wordt de zesde kardinaalscreatie van deze paus. In totaal heeft hij dan 67 van de 128 stemgerechtigde kardinalen bij een eventueel conclaaf gekozen en ook achttien 80-plussers de rode baret overhandigd. Dit keer zijn er zo 3: emeritus bisschop Eugenio Dal Corso die als missionaris bij de armsten in Argentinië en Angola werkte; emeritus aartsbisschop en jezuïet Sigitas Tamkevi?ius die onder het communisme in werkkampen belandde en naar Siberië werd verbannen; en de Engelse witte pater en oud-nuntius Michael Fitzgerald.

Vooral die laatste keuze springt in het oog. Fitzgerald was de islamexpert van het Vaticaan in de tijd van Johannes Paulus II. Vanaf 1987 was hij secretaris en nadien voorzitter van de Pauselijke Raad voor Interreligieuze Dialoog, maar paus Benedictus XVI wenste een meer kritische houding tegenover de islam en promoveerde die vredesduif in 2006 weg door hem nuntius in Egypte te maken. Kort daarna hield de Paus de bekende Paus Benedictus XVI - Toespraak
Geloof, Rede en Universiteit - Herinneringen en reflecties
Lezing over het thema gehouden bij de ontmoeting met vertegenwoordigers uit de wetenschap in de Aula Magna van de Universiteit van Regensburg
(12 september 2006)
.

Dialoog

Dat Franciscus belang hecht aan de dialoog met de islam en moslims de hand wil reiken, blijkt eveneens uit zijn keuze voor Miguel Angel Ayuso Guixot, de huidige voorzitter van de Pauselijke Raad voor Interreligieuze DialoogAls het over de ruimere dialoog gaat, past in het plaatje ook de aartsbisschop van Bologna, Matteo Zuppi, die tot Sant’Egidio behoort.

Jezuïet James Martin wees er bij de bekendmaking op dat Zuppi het voorwoord schreef in de Italiaanse uitgave van zijn boek Een brug bouwen over het gesprek tussen kerk en LGBT-gemeenschap. Zuppi steunt een opener houding tegenover gelovigen die niet-hetero zijn. Belangrijker voor de paus is echter zijn sobere levensstijl en de rol die hij vanuit zijn nieuwe beweging speelde in vredesprocessen in Mozambique en elders.

Drie jezuïeten

Naast Ayuso Guixot krijgen nog twee medewerkers van het Vaticaan de kardinaalstitel van Franciscus: archivaris en bibliothecaris José Tolentino Medonça en jezuïet Michael Cerny. Die laatste is nog geen bisschop, maar ontvangt die wijding in principe voor het consistorie van 5 oktober. Hij leidt de sectie voor de migranten en de vluchtelingen binnen het Dicasterie ter bevordering van de Integrale Menselijke Ontwikkeling en is door Franciscus ook aangesteld als speciaal secretaris voor de Amazonesynode. Cerny belichaamt duidelijk de prioriteiten van deze paus.

In het lijstje met nieuwe kardinalen prijkt nog een derde jezuïet: Jean-Claude Hollerich. Hij is de eerste aartsbisschop van het Groothertogdom Luxemburg die deze eer te beurt valt. Hij was lang werkzaam in Japan, een land waar Franciscus een grote liefde voor koestert en dat hij in november bezoekt. Hollerich volgde vorig jaar kardinaal Reinhard Marx op als voorzitter van Comece, de commissie van bisschoppenconferenties in de EU. Naast zijn missionaire ingesteldheid speelt die functie zeker mee in Franciscus’ keuze voor hem.

Periferie

Een absolute voortrekker in de zorg voor de armsten en voor de aarde die nu kardinaal wordt, is bisschop Alvaro Ramazzini uit Guatemala. Hij verdedigt moedig de rechten van de Mayabevolking en de kleine boeren die de grootste slachtoffers zijn van de alles verwoestende grondstoffenontginning.

Uit de periferie en ter verdere internationalisering van het kardinalencollege koos Franciscus dit keer voorts: Ignatius Suharyo Hardjoatmodja van Jakarta (Indonesië), Juan de la Caridad Garcia Rodriguez van Havana (Cuba), salesiaan Christóbal López Romero van Rabat (Marokko) en kapucijn Fridolin Ambongo Besungu, de opvolger van kardinaal Laurent Monsengwo in Kinshasa (Congo).

Publicatiedatum: 3 september 2019
Laatst bewerkt: 3 september 2019


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test