• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Paus Emeritus Benedictus ontvangt ontslagen professor moraaltheologie

Vaticaanstad, 5 augustus 2019 / 01:08 uur (CNA) - Paus Emeritus Benedictus XVI ontmoette vorige week een onlangs ontslagen hoogleraar moraaltheologie aan het Pauselijke Johannes Paulus II-Instituut in Rome, waarover een voortdurende controverse is vanwege de recente veranderingen in het Instituut.

Benedictus XVI nodigde Monseigneur Livio Melina uit om hem te ontmoeten op 1 augustus, aldus een CNA-bron die bekend is met prof. Melina.

De paus emeritus "wilde Prof. Mons. Livio Melina ontvangen in privé-audiëntie. Na een lange discussie over de recente gebeurtenissen in het Pauselijk Instituut Johannes Paulus II, gaf hij zijn zegen door zijn persoonlijke solidariteit te betuigen en hem te verzekeren dat hij in gebed verbonden is".

Melina, die van 2006 tot 2016 voorzitter was van het Johannes Paulus II-instituut, werd uit het instituut ontslagen na de recente afkondiging van nieuwe statuten of reglementen van orde voor de hogeschool en de beslissing om de positie van professor in de moraaltheologie, die Melina bekleedde, te schrappen.

De nieuwe statuten werden voor het eerst opgesteld in 2017, toen Paus Franciscus aankondigde dat hij het Instituut wettelijk zou heroprichten en het academisch curriculum zou uitbreiden met een focus op de theologie van het huwelijk en het gezin volgens een aanpak die ook de studie van het gezin vanuit het perspectief van de sociale wetenschappen zal omvatten.

Na de goedkeuring van de nieuwe statuten vorige maand hebben studenten, alumni en de faculteit hun bezorgdheid geuit over de rol van de leden van de faculteit in de nieuwe bestuursstructuur van het instituut, over de vermindering van het aantal theologische vakken en de afschaffing van sommige theologische disciplines, en over het ontslag van sommige leden van de faculteit, waaronder Melina en pater Jose Noriega.

De leden van de faculteit hebben de CNA verteld dat ze geen bezwaar hebben tegen de wens van de paus om de missie of aanpak van de school uit te breiden, maar zeggen dat de bestuurders die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van die missie oneerlijk hebben gehandeld.

De paus emeritus heeft een lange geschiedenis van samenwerking met het Instituut.

Benedictus XVI "heeft het werk van Mgr. Melina als voorzitter van de fundamentele moraaltheologie altijd op de voet gevolgd", aldus pater Juan José Pérez-Soba, hoogleraar pastorale theologie en directeur van het internationale onderzoek naar moraaltheologie aan het Instituut, dit meldde aan het CNA.

Pérez-Soba vertelde het CNA dat de toenmalige Kardinaal Joseph Ratzinger, die later verkozen werd tot Paus Benedictus XVI, Melina's werk in de moraaltheologie in 1998 zijn werk in de moraaltheologie prees, en deelnam aan een conferentie in 2003 over de encycliek H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Veritatis Splendor
Over kerkelijke moraalleer
(6 augustus 1993)
, die georganiseerd werd door Melina's academische afdeling van het Johannes-Paulus II Instituut.

"Op die conferentie hield kardinaal Ratzinger een lezing, die later werd gepubliceerd, waarin hij de vernieuwing van de moraaltheologie na het Tweede Vaticaans Concilie toelichtte. Volgens Ratzinger werd H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Veritatis Splendor
Over kerkelijke moraalleer
(6 augustus 1993)
geschreven om het volledige potentieel van de morele visie van Vaticanum II te ontwikkelen, in het bijzonder 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Gaudium et Spes
Over de Kerk in de wereld van deze tijd
(7 december 1965)
. H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Veritatis Splendor
Over kerkelijke moraalleer
(6 augustus 1993)
 drukt een moraal uit 'die niet is op te vatten als een reeks van voorschriften', maar als 'het resultaat van een ontmoeting met Jezus Christus waaruit overeenkomstige morele handelingen voortkomen'," voegde de priester eraan toe.

De priester legde uit dat kardinaal Ratzinger in zijn lezing van 2003 een benadering van de moraal schetste "waarbij men ziet dat "de bevestiging van de absolute geboden, die het intrinsiek kwaad voorschrijven, niet betekent dat men zich onderwerpt aan de slavernij van de verbodsbepalingen, maar zich openstelt voor de grote waarde van het leven, dat verlicht wordt door het ware goed, dit is voor de liefde van God zelf"".

"In het licht van dit belang dat Ratzinger aan de fundamentele moraaltheologie in het Instituut hechtte, krijgt het ontslag van de voorzitter van de fundamentele moraaltheologie en het ontslag van Livio Melina een nieuw licht," zei de professor.

"Deze reeks veranderingen lijkt nu een zoektocht te zijn om het morele paradigma te veranderen. Er lijkt een verlangen te bestaan om de objectieve moraal, die de waarheid bevestigt over het goede waartoe de mens geroepen is, na de pracht en praal van H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Veritatis Splendor
Over kerkelijke moraalleer
(6 augustus 1993)
te verwerpen. En het lijkt de bedoeling te zijn om een proces van herziening van alle seksuele moraal van het subjectivisme te openen, te beginnen met H. Paus Paulus VI - Encycliek
Humanae Vitae
Het menselijk leven en geboorteregelingen
(25 juli 1968)
".

Pérez-Soba voegt eraan toe dat Benedictus XVI tijdens verschillende bezoeken aan het Instituut tijdens zijn pontificaat het belang van de school heeft onderstreept.

In een toespraak van 2006 heeft Benedictus Benedictus "twee hoofdkenmerken van de missie van het Instituut aangegeven: in de eerste plaats dat hij wil onderwijzen hoe het huwelijk en het gezin tot de kern van de waarheid over de mens en zijn lot behoren, en in de tweede plaats dat hij wil laten zien dat de openbaring van Christus de diepte van de menselijke ervaring aanneemt en verlicht. Het enorme aantal gezinnen dat, na zijn studie aan het Instituut, deze audiëntie bijwoonde, was een teken van grote pastorale vruchtbaarheid in de leer van Johannes Paulus II," zei de priester.

Meer dan 250 studenten en alumni van het Johannes Paulus II Instituut in Rome hebben een brief ondertekend waarin zij hun bezorgdheid uiten over de nieuwe statuten van de school en het ontslag van Noriega en Melina. In de brief wordt bezorgdheid geuit over het feit dat de huidige studenten niet in staat zullen zijn om de academische programma's te voltooien waarin zij momenteel zijn ingeschreven, en dat de ontslag van de faculteit zonder behoorlijke procedure heeft plaatsgevonden.

Bron: CNA
Vert.: Redactie

Publicatiedatum: 5 augustus 2019
Laatst bewerkt: 6 augustus 2019


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test