• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Paus spreekt van "Bij St. Jan van Lateranen" in priesterbrief

Opvallend aspect aan de Paus Franciscus - Brief
Brief aan de priesters aan zijn medebroeders in het priesterschap
Ter gelegenheid van de 160ste verjaardag van het overlijden van de heilige Jean Marie Vianney, pastoor van Ars
(4 augustus 2019)
van Paus Franciscus, die zondag 4 augustus 2019 werd gepubliceerd, is dat het eindigt met de opmerking "Bij Sint Jan van Lateranen" bij de ondertekening. 

De St Jan van Lateranen, "Sacrosancta lateranensis ecclesia omnium urbis et orbis ecclesiarum mater et caput" (Allerheiligste kerk van Lateranen, moeder en hoofd van alle kerken van de stad en van de wereld)", wordt beschouwd als de Bisschopszetel van Rome, dus van de Paus. Daarmee staat deze in rang hoger dan de Sint Pieter.

Omdat de Paus veelal als de primaat van de Rooms Katholiek Kerk spreekt worden officiële documenten veelal ondertekend met "bij de Sint Pieter", zeker vanaf de tijd dat de Pausen in het Vaticaan resideren en niet meer bij de St. Jan van Lateranen (vanaf de Middeleeuwen) immers hij is opvolger van Sint Petrus.

Toch spreekt de Paus in deze Paus Franciscus - Brief
Brief aan de priesters aan zijn medebroeders in het priesterschap
Ter gelegenheid van de 160ste verjaardag van het overlijden van de heilige Jean Marie Vianney, pastoor van Ars
(4 augustus 2019)
als "oudere broeder en vader", zoals hij eerder aan de Italiaanse Bisschoppenconferentie de figuur van iedere Bisschop ten opzichte van de priesters in zijn eigen Bisdom had aangegeven.

Vooralsnog is onduidelijk waarom deze toch wel enigszins zeldzame aanduiding binnen het kader van deze Paus Franciscus - Brief
Brief aan de priesters aan zijn medebroeders in het priesterschap
Ter gelegenheid van de 160ste verjaardag van het overlijden van de heilige Jean Marie Vianney, pastoor van Ars
(4 augustus 2019)
gebruikt is.

Publicatiedatum: 4 augustus 2019
Laatst bewerkt: 5 augustus 2019


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test