• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Opmerkelijke Vaticaans document (update)

(kerknet.be - aangepast) - Kan de wijding van viri probati, gehuwde mannen met een diep geloof en onberispelijke levensstaat, tot priester de pastoraal van de katholieke Kerk in afgelegen gebieden van de Amazone redden? Het is alvast een van de denkpistes die wordt aangereikt in het vandaag maandag in Rome voorgestelde werkdocument (Bisschoppensynodes
Instrumentum Laboris (Amazonesynode - 2019)
Werkdocument ten behoeve van de speciale Synode voor het Amazonegebied (17 juni 2019)
) voor de bijzondere bisschoppensynode over de Amazoneregio van 6 tot 27 oktober 2019 in Rome. Bij de voorstelling van het document werd vanmorgen benadrukt dat het slechts een van de aanbevelingen is. De woorden viri probati worden in het document overigens zelf niet eens expliciet vermeld. Hoewel het celibaat een geschenk is voor de Kerk, zijn er verzoeken geweest om in de meest afgelegen gebieden de mogelijkheid te bestuderen om de priesterwijding toe te dienen aan oudere personen, bij voorkeur inheemse, gerespecteerde en aanvaarde leden van hun gemeenschap, zelfs als ze al een stabiel en samengesteld gezin hebben, om zo de sacramenten te verzekeren die het christelijke leven begeleiden en ondersteunen, staat het letterlijk in het document.

Vrouwen

Er wordt ook gepleit om leken, vrouwen en jongeren sterker bij de verkondiging van het Evangelie te betrekken. Zo bevat het werkdocument een oproep tot de instelling van een soort officieel ambt (tipo de ministerio oficial) voor vrouwen in het gebied, rekening houdend met de centrale rol die zij tegenwoordig in de Amazonekerk spelen. De kerkleiding wordt in de voorstellen nadrukkelijk opgeroepen zich sterker te incultureren.

Nu al is duidelijk dat de synodevaders in hun slotdocument zullen uitnodigen om sterker te luisteren naar de plaatselijke bevolking en de aarde. Er moet ook beter geluisterd worden naar de noodkreet van de armen en er wordt gewaarschuwd voor de vernieling van het Amazonewoud, als gevolg van grote economische belangen, de hunker naar olie, gas, hout en agro-industriële monoculturen. De Amazone wordt bestempeld als een bron van leven, waar alles met elkaar verbonden is. Corruptie wordt beschreven als een structurele plaag voor deze regio.

Kritische noot

(redactie) - Ook opvallend is dat hoog opgegeven wordt van de natuurreligies van de inheemsen in het gebied, maar dat daarbij er geen enkele kritische noot geplaatst wordt bij het kannibalisme, tovenarij, wichelroede lopen etc. Of 'evangelisatie' ook nog iets te maken heeft met de Blijde Boodschap van Jezus Christus komen verkondigen, wordt nauwelijks in het vizier genomen.

En ook de H. Bonifatius, die in de noordelijke Nederlanden de Kerk heeft opgebouwd, had zo zijn ideeën bij de 'inculturatie', de 'rijkdom aan wijsheid van inheemsen' en hun 'ecologisch systeem' toen hij hun zogenaamde heilige eik omhakte en het Evangelie van Christus kwam brengen.

De Bisschoppensynodes
Instrumentum Laboris (Amazonesynode - 2019)
Werkdocument ten behoeve van de speciale Synode voor het Amazonegebied (17 juni 2019)
gaat niet uit van de Openbaring van God in Bijbel en Traditie, maar spreekt steeds vanuit de onderdrukking, waar het Amazone-gebied te lijden zou hebben. Op basis daarvan de Amazone een "bevoorrechte gespreksparner", een "theologische plaats", een "openbaringsplaats" en een "bron van Gods openbaring" genoemd Bisschoppensynodes, Werkdocument ten behoeve van de speciale Synode voor het Amazonegebied, Instrumentum Laboris (Amazonesynode - 2019) (17 juni 2019), 2.18.19. Het komt zelfs zover dat gesproken wordt dat het "zaad van het Woord" niet alleen aanwezig is in het 'voorvader'-geloof van de inheemse bevolking, maar "daaruit is gegroeid en vrucht draagt" Bisschoppensynodes, Werkdocument ten behoeve van de speciale Synode voor het Amazonegebied, Instrumentum Laboris (Amazonesynode - 2019) (17 juni 2019), 120. De Kerk moet zelfs heidense ideëen overnemen zoals het "geloof in God als Vader-Moeder Schepper", "relaties met voorvaderen", "gemeenschap en harmonie met de aarde" Bisschoppensynodes, Werkdocument ten behoeve van de speciale Synode voor het Amazonegebied, Instrumentum Laboris (Amazonesynode - 2019) (17 juni 2019), 121. Gedachten als "De rijkdom van de flora en fauna van het bos bevat echte 'levende farmacopees' en nog niet ontdekte genetische principes" Bisschoppensynodes, Werkdocument ten behoeve van de speciale Synode voor het Amazonegebied, Instrumentum Laboris (Amazonesynode - 2019) (17 juni 2019), 86 worden zonder enige kritische noot genoemd.

Aangaande de ecologie wordt zelfs een vergelijking gemaakt wat eerder door de VN in 1972 al was aanvaard, "dat de Nijl een god was om te aanbidden, de Rijn een bron van mythen en dat het oerwoud van de Amazone, moeder van alle oerwouden is en overal is de natuur het huis van goden." (A / CONF.151 / 26, vol. IV, p. 76).

Vaststaande leer van de Kerk

(kerknet.be) - Kardinaal Robert Sarah, prefect van de Congregatie voor Goddelijke Eredienst, maakte vanmorgen op een persconferentie duidelijk dat geen enkele bisschoppensynode het priestercelibaat kan opheffen. Dat neemt niet weg dat de Kerk wordt uitgedaagd om sterker aanwezig te zijn bij de lokale gemeenschappen, waar zij nu nog te vaak op bezoek komt en niet permanent aanwezig is … De krijtlijnen die in dit werkdocument ter discussie worden voorgesteld, botsen alvast nu al op de nodige weerstand.

Weerstand tegen 'klimaatreligie'

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro kondigt aan om een tegensynode samen te roepen, juist om een tegengewicht te bieden voor die geëngageerde inzet van de katholieke Kerk voor armen en het milieu.

Bron: La Croix/SIR|

Vertaling in het Engels of het Nederlands van het document, is op dit moment niet opportuun.

22-06-2019: de blog Rorate Caeli heeft de Engelstalige versie van het Vaticaan, maar nog niet beschikbaar op de Vaticaanse site, gepubliceerd. Houdt rekening met het voorafgaande!

Publicatiedatum: 17 juni 2019
Laatst bewerkt: 22 juni 2019


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test