• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Vaticaan prijst sport als 'rijke bron van waarden'

(katholieknieuwsblad.nl) - Met Dicasterie voor Leken, Familie en Leven
Het beste geven van jezelf
De christelijke visie op sport en de menselijke persoon (1 juni 2018)
 komt het Vaticaan voor het eerst met een document over sport. De tekst belicht de overeenkomsten tussen geloof en sport en biedt een christelijke visie over lichaamsbeweging.

Het Dicasterie voor Leken, Familie en Leven
Het beste geven van jezelf
De christelijke visie op sport en de menselijke persoon (1 juni 2018)
werd vrijdag 1 juni j.l. gepresenteerd door de Heilige Stoel en is opgesteld door het Dicasterie voor Leken, Gezin en Leven. Het Vaticaan is zich ervan bewust dat sport van groot belang is voor miljoenen mensen. De tekst prijst de positieve aspecten die het met zich mee brengt, maar waarschuwt ook voor risico’s en gevaren.

'Verbintenis met de ander'

Sport kan bijdragen tot “vreugde, harmonie, moed, gelijkwaardigheid, solidariteit en het brengen van offers”. Dat laatste kan volgens het document een hulp zijn om te leren offers te brengen in het dagelijks leven, iets wat een belangrijk deel uitmaakt van het christelijk leven. “Alle nobele offers die wij maken zijn belangrijk in het christelijk leven, zelfs wanneer deze plaatsvinden in ogenschijnlijk onbelangrijke menselijke activiteiten als sport”, aldus de tekst. Sport biedt volgens het document de kans om de negatieve impact van de technologische en digitale revolutie, zoals de toename van angst, eenzaamheid en isolatie van de jeugd, te bestrijden met persoonlijke interactie en contact met de ander.

Paus Franciscus schreef de begeleidende brief bij het Dicasterie voor Leken, Familie en Leven
Het beste geven van jezelf
De christelijke visie op sport en de menselijke persoon (1 juni 2018)
. Hij prijst sport als een “zeer rijke bron van waarden en deugden” en onderstreept dat grote resultaten vaak in teamverband worden behaald, zoals dit ook het geval is in het leven.

“Een gezonde wedijver” faciliteert volgens Franciscus “de integrale ontwikkeling van de persoon” en stimuleert deugden als “vrijgevigheid, nederigheid, standvastigheid en de vreugde”. Sport kan zelfs “middel van missie en heiliging worden”, schrijft de Paus en “kan de weg openen naar Christus op plaatsen waar, om verschillende redenen, het niet mogelijk is om Hem op directe wijze te verkondigen.” Sporters kunnen “door hun getuigenis en vreugde”, “verkondiger zijn van de Blijde Boodschap”.

Gevaren

Het Dicasterie voor Leken, Familie en Leven
Het beste geven van jezelf
De christelijke visie op sport en de menselijke persoon (1 juni 2018)
waarschuwt voor enkele gevaren die een verkeerd gebruik van sport met zich mee kan brengen. Zo benoemt de tekst problemen rondom doping, geweld door toeschouwers, misbruik en onvermijdelijke schade aan het lichaam.

Sporters worden uitgenodigd hun lichaam niet als een machine te behandelen, en moeten alert zijn voor “ouders, coaches en clubs die atleten fabriceren om succes te waarborgen en aan de drift naar medailles, records, lucratieve reclamecontracten en rijkdom te voldoen”. Deze tendensen zijn volgens het document al zichtbaar bij kindersport. Toeschouwers en sportliefhebbers kunnen soms “tegenstanders of de scheidsrechters verachten”, een houding die “kan verergeren en kan uitmonden in verbaal of fysiek geweld”.

Ook in deze tekst is het stempel van Franciscus duidelijk zichtbaar. Sport biedt een concrete toepassing van zijn wens van een Kerk die naar buiten toe gericht is en onbekommerd evangeliseert. (KN/CNA)

Publicatiedatum: 5 juni 2018
Laatst bewerkt: 6 juni 2018


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test