• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Nieuwe Apostolische Exhortatie van Paus Franciscus op komst

De Apostolische Exhortatie “Paus Franciscus - Apostolische Exhortatie
Gaudete et Exsultate
Verheugt u en jubelt - Over de roeping tot heiligheid in deze wereld
(19 maart 2018)
” “Verheugt u en jubel” zal aanstaande maandag 9 april in het Vaticaan gepresenteerd worden, volgens een verklaring van de Vaticaanse persdienst deze donderdag. De ondertitel van deze Exhortatie is “Over de roeping tot heiligheid in de huidige tijd”. Een Apostolische Exhortatie wordt beschouwd als de een na hoogste graad van pauselijk schrijven, na een Encycliek.

Sinds zijn verkiezing tot Paus heeft Franciscus twee Exhortaties gepubliceerd, Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Evangelii Gaudium
Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie
(24 november 2013)
in 2013 en Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Amoris Laetitia
Over vreugde van de liefde
(19 maart 2016)
in 2016. Deze zijn echter zogenaamde Postsynodale Apostolische Exhortaties: ze zijn uitgevaardigd naar aanleiding van eerder gehouden Bisschoppensynodes. Deze Exhortatie is op initiatief van Paus Franciscus tot stand gekomen.

“Heilig zijn is geen privilege voor enkelingen”, zo Paus Franciscus - Angelus/Regina Caeli
Het doel van ons leven is niet de dood maar het Paradijs!
(1 november 2013)
; “wij allen hebben met ons Doopsel de erfenis om heilig te kunnen worden”. Ook kan men heiligheid noch kopen noch wegschenken, aldus in een van zijn morgenpreken in het Vaticaanse Santa Martha. Eerder is het een weg van navolging van Jezus en dat moet iedereen eigenlijk doen. Men hoeft daarbij alleen maar naar Jezus Christus op te zien, zo roept Paus Franciscus telkens de mensen op: “Hij leert ons, heilig te worden.”

Tot heiligheid behoort vooral vreugde en de bereidheid, zichzelf klein te maken en om vergeving te vragen.

“We moeten niet menen, dat het eenvoudiger is inbreker te zijn dan heilige! Nee. Men kan heilig zijn, omdat de Heer ons helpt”, zei Paus Franciscus tijdens een Paus Franciscus - Audiëntie
Hoop 27. - De heiligen, getuigen en tochtgenoten van de hoop
Catechesereeks over de christelijke hoop - Sint Pietersplein
(21 juni 2017)
. Deze stap en hulp van God daarbij noemt de Kerk: genade. Zij geldt iedereen, die gelooft. Daarom hangt heiligheid ook niet van een wijding af. De priesterlijke volmacht behoort op het “niveau van functie en niet (…) van de waardigheid en de heiligheid”, citeert Franciscus in Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Evangelii Gaudium
Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie
(24 november 2013)
zijn voorganger Johannes Paulus II. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de roeping en de zending van de leken in de Kerk, Christifideles laici (30 dec 1988), 51

Basis voor beide uitspraken zijn de teksten van het Tweede Vaticaanse Concilie (1962-1965), vooral in de zogenaamde Kerkconstitutie 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Lumen Gentium
Over de Kerk
(21 november 1964)
. “Alle Christengelovigen zijn in alle omstandigheden en iedere situatie ieder op weg door de Heer geroepen te worden tot de volmaaktheid in heiligheid.” Deze uitspraak op de wijze van Franciscus markant gedaan – dat kan de lezer in het komende pauselijk schrijven verwachten.

Bron: vaticannews.va

Publicatiedatum: 5 april 2018
Laatst bewerkt: 5 april 2018


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test