• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Scalfari zegt dat de Paus gezegd zou hebben dat de hel niet zou bestaan

(kro.nl/katholiek - aangevuld) - Volgens de 93-jarige journalist Eugenio Scalfari zou Paus Franciscus in een gesprek met hem hebben gezegd dat de hel niet bestaat. De oprichter van het Italiaanse dagblad La Repubblica heeft de vermeende uitspraak in een artikel in die krant gezet. De Vaticaanse persdienst verklaart echter dat “geen enkele quote van het betreffende artikel moet worden beschouwd als een getrouwe transcriptie van de woorden van de Heilige Vader”. Wat de Paus echter wel gezegd heeft, wordt niet duidelijk gemaakt en de essentie van de aanname van Scalfarie - dat de hel niet zou bestaan - wordt niet expliciet ontkend. Er zijn wel eerdere uitspraken van de Paus bekend in ontmoetingen met gelovigen, waarin hij wel degelijk uitdrukkelijk het  bestaan van de hel benoemd. 

“De hel bestaat niet: de zielen die geen boete doen, verdwijnen eenvoudigweg”, zou Franciscus volgens Scalfari hebben gezegd. Als deze quote werkelijk aan de Paus kan worden toegeschreven, zou dat zeer opmerkelijk zijn, aangezien de leer van de Katholieke Kerk het bestaan van de hel juist bevestigt. “De zielen van hen die sterven in staat van doodzonde, dalen onmiddellijk na de dood af in de hel, waar zij de straffen van de hel, ‘het eeuwige vuur’, ondergaan”, zegt Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
.

Zie in het dossier Uitersten: de dood, het oordeel, de hel en de hemel de betreffende gedeeltes over de hel waar nog meer verwijzingen opgenomen zijn naar de Rooms Katholieke geloofsleer aangaande de hel. Het Vaticaan mag zelf dan zwijgen of op zijn minst niet expliciet zijn, in de internationale pers wordt op velerlei wijze de geloofsleer aangaande de hel wel duidelijk besproken.

Volgens het Vaticaan heeft Scalfari inderdaad een privéontmoeting gehad. Deze was aangevraagd in het kader van het komend Paasfeest. Maar van een interview was geenszins sprake, aldus het communiqué.

Scalfari, een verklaard atheïst, heeft al vaker opzien gebaard door de Paus woorden in de mond te hebben gelegd. Hij gaat er prat op geen aantekeningen of geluidsopnamen te maken wanneer hij mensen interviewt. Ondanks deze zoveelste ‘onthulling’ blijft overigens Paus Franciscus deze man ontmoeten. En ook nu weer publiceert Scalfari dergelijke uitspraken rond de christelijke hoogfeestdagen. En ook nu lijkt de Paus in het spreken tot de seculiere buitenwereld, door de woorden van Scalfari, kennelijk een andere geloofsbelijdenis aan te hangen zonder dat Paus Franciscus noch het Vaticaan helder is over wat nu werkelijk de woorden van de Paus zijn.

Publicatiedatum: 29 maart 2018
Laatst bewerkt: 3 april 2018


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test