• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

“Maria, Moeder van de Kerk” zal voortaan gevierd worden op Pinkstermaandag

“De gedachtenis van de allerheiligste Maagd Maria, Moeder van de Kerk” zal voortaan “ingeschreven worden op Pinkstermaandag van de Romeinse Kalender en jaarlijks gevierd worden”, luidt het Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Laetitiae plena
Invoering van de gedachtenis ‘Maria, Moeder van de Kerk’ in de Romeinse kalender
(11 februari 2018)
van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Discipline van de Sacramenten, getekend door de prefect, kardinaal Robert Sarah en de secretaris, Mgr. Arthur Roche.

Paus Franciscus verlangt aldus “de groei van de betekenis van de Kerk als moeder en de ware Mariadevotie” te bevorderen, preciseert het decreet.

Men herinnert zich ook dat de mozaïek op het Sint-Pietersplein uit dank voor de bescherming van Maria tijdens de aanslag tegen Johannes Paulus II op 13 mei 1981, als titel heeft “Maria, Moeder van de Kerk”.

Ook het klooster waar Benedictus XVI zich teruggetrokken heeft, heet “Mater Ecclesia”, “Moeder van de Kerk”. Benedictus XVI vernoemde deze Mariale titel in 2009, ter gelegenheid van een bezoek aan Brescia (Italië), stad van Giovanni Battista Montini, de toekomstige paus Paulus VI. Vgl. Paus Benedictus XVI, Angelus/Regina Caeli, Piazza "Paolo VI" - Brescia, Paus Paulus VI en Maria, Moeder van de Kerk (8 nov 2009) Hij sprak daar over de diepe devotie van Paulus VI voor de Heilige Maagd, over diens leer en die van het concilie over Maria, gericht op Maria, Moeder van de Kerk. Voor die gelegenheid stelde Benedictus XVI dit gebed op: “O Maagd Maria, Moeder van de Kerk, wij bevelen U de Kerk in Brescia aan en de bevolking van deze streek. Gedenk al Uw kinderen; breng hun gebeden bij God; bewaar hun in het geloof; sterk hun hoop; vergroot hun liefde. O genadige, o meedogende, o zoete Maagd Maria”.

Paus Franciscus insisteert ook op deze notie van de Kerk als “moeder” en “moedige” moeder Vgl. Paus Franciscus, Audiëntie, De Kerk is een barmhartige moeder (18 sept 2013) en “barmhartige”.

Het is tenslotte ook van betekenis dat deze viering samenvalt met Pinksteren, waarop de gave van de Heilige Geest gevierd wordt.

Het decreet zegt ook: “Als vooruitziende gids van de jonge Kerk begon Maria Haar eigen moederlijke zending reeds in het cenakel, waar Zij in gebed met de Apostelen, wachtte op de komst van de Heilige Geest”.

En ook: “Deze viering zal ons eraan herinneren dat het christenleven, om te groeien, moet verankerd zijn in het mysterie van het kruis, in het offer van Christus tijdens het Eucharistisch feestmaal en in het offer van de Heilige Maagd, Moeder van de Verlosser en van alle vrijgekochten”.

Dit zal wijzigingen meebrengen in de liturgische boeken.

 

vert. Maranatha-gemeenschap
Bron: zenit.org

Zie bericht Invoering gedachtenis 'Maria, Moeder van de Kerk' op maandag na Pinksteren

Publicatiedatum: 3 maart 2018
Laatst bewerkt: 8 maart 2018


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test