• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Paus geeft aanzet tot de hervorming van de kerkelijke studies

(kerknet.be) - Paus Franciscus heeft vandaag, maandag 29 januari, een nieuwe apostolische constitutie gepubliceerd: Paus Franciscus - Apostolische Constitutie
Veritatis Gaudium
De vreugde van de waarheid - over kerkelijke universiteiten en faculteiten (8 december 2017)
(De vreugde van de waarheid). Het document legt de basis voor de hervorming van de kerkelijke universiteiten en faculteiten. Er wordt in het bijzonder aangedrongen op een herziening van de normen voor de kerkelijke universiteiten en faculteiten die Pauselijke graden verlenen op het gebied van theologie, filosofie en kerkelijk recht. Het document actualiseert H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Constitutie
Sapientia Christiana
Over kerkelijke universiteiten en faculteiten (15 april 1979)
, een document uit 1979 dat in de nadagen van het Tweede Vaticaans Concilie werd gepubliceerd.

Volgens kardiaal Giuseppe Versaldi, de prefect van de Congregatie voor het Katholiek Onderwijs en zijn secretaris Angelo Vincenzo Zani moet het vandaag gepubliceerde Paus Franciscus - Apostolische Constitutie
Veritatis Gaudium
De vreugde van de waarheid - over kerkelijke universiteiten en faculteiten (8 december 2017)
bijdragen tot de verbetering van de katholieke faculteiten wereldwijd, om beter de dialoog met de samenleving aan te gaan. Volgens kardinaal Versaldi gaf Paus Franciscus op 13 februari 2014 de aanzet tot deze herziening, in zijn toespraak voor de 50ste verjaardag van het conciliedocument 2e Vaticaans Concilie - Verklaring
Gravissimum Educationis
Over de Christelijke opvoeding
(28 oktober 1965)
. Dit nieuwe document biedt de oriëntaties voor de vernieuwing en revitalisering van de kerkelijke studies, vooral met het oog op de zending van de Kerk...De herleving van kerkelijke studies brengt de noodzaak mee om een nieuwe impuls te geven aan het wetenschappelijke onderzoek aan onze kerkelijke universiteiten en faculteiten.", zo geeft Paus Franciscus aan,

Met 2e Vaticaans Concilie - Verklaring
Gravissimum Educationis
Over de Christelijke opvoeding
(28 oktober 1965)
gaf het Tweede Vaticaans Concilie al een eerste aanzet tot de hervorming van de kerkelijke studies, met het oog op een effectievere missie van deze instellingen. Daarnaast zijn er ook de snelle ontwikkelingen van de afgelopen decennia op het vlak van de academische studies. Het volk van God wordt geroepen tot een nieuwe evangelisatie. Dat vereist onderscheidingsvermogen, zuivering en hervorming, vooral van de kerkelijke studies en met het oog op een verbetering van de vorming van priesters, mannelijke en vrouwelijke religieuzen en toegewijde leken.

Paus Franciscus pleit voor versterking van de onderlinge samenwerking en het netwerk van de instellingen die kerkelijke studies aanbieden. Gespecialiseerde onderzoekcentra moeten zich toeleggen op de studie van hedendaagse vraagstukken die de mensheid beïnvloeden. Kerkelijke studies moeten gespecialiseerde centra ontwikkelen die een intensere dialoog met de verschillende wetenschappelijke domeinen kunnen aangaan.

"De grote culturele, spirituele en educatieve uitdagingen vereisen een vernieuwing van de kerkelijke faculteiten en universiteiten."aldus Paus Franciscus.

Opmerkelijk nog zijn enkele richtlijnen voor vaste procedures bij de kerkelijke instellingen voor de toelating van migranten en vluchtelingen, die mogelijk niet over de vereiste documenten voor toelating beschikken.

Bron: VIS

Zie ook het dossier Onderwijs - opvoeding

Publicatiedatum: 29 januari 2018
Laatst bewerkt: 4 februari 2018


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test