• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

40 jaar Humanae Vitae

BRUSSEL (KerkNet) – Vandaag vrijdag wordt herdacht dat de encycliek ‘H. Paus Paulus VI - Encycliek
Humanae Vitae
Het menselijk leven en geboorteregelingen
(25 juli 1968)
’ net veertig jaar geleden, op 25 juli 1968, gepubliceerd werd. H. Paus Paulus VI - Encycliek
Humanae Vitae
Het menselijk leven en geboorteregelingen
(25 juli 1968)
(‘Over het menselijk leven’) was de zevende en laatste encycliek van paus Paulus VI. Centraal staan het menselijk leven, het huwelijk en geboorteregeling.

Paus Benedictus XVI - Toespraak
Bekrachtiging van Humanae vitae
Tot deelnemers aan het internationale congres gepromoot door de Pauselijke Universiteit van Lateranen bij de 40e verjaardag van de Encycliek Humanae Vitae
(10 mei 2008)
aan de Lateraanse Universiteit in Rome ter gelegenheid van de 40ste verjaardag van de encycliek: “Dit document werd snel een teken van tegenspraak. Het bevestigde opnieuw de continuïteit van de leer en de overlevering van de Kerk, als uitwerking van een moeilijke beslissing en was een duidelijk teken van moed. Deze tekst die vaak slecht begrepen is en op dubbelzinnige wijze werd geïnterpreteerd, riep veel discussie op, ook al omdat hij aan het begin stond van een periode van protest die het leven van generaties heeft bepaald. Veertig jaar na de publicatie toont dit leerstuk niet alleen nog steeds op onwrikbare wijze zijn waarachtigheid, maar toont het ook het heldere inzicht, waarmee het probleem werd aangepakt.” Paus Benedictus XVI, Toespraak, Tot deelnemers aan het internationale congres gepromoot door de Pauselijke Universiteit van Lateranen bij de 40e verjaardag van de Encycliek "Humanae Vitae", Bekrachtiging van "Humanae vitae" (10 mei 2008), 2

Rome was er vooral op beducht dat de valse vrijheid van anticonceptie en abortus tot een ontmenselijking van de vrouw zou leiden. Paulus VI verdedigde in de encycliek ook de visie dat de katholieke huwelijksliefde steeds de mogelijkheid van nieuw leven moet insluiten. Terugblikkend loven sommigen nu de moed van de paus om over dit heikel onderwerp een encycliek te publiceren, waarin de kerkelijke leer over dit thema werd samengevat. Zowel paus Paulus VI als later ook paus Johannes Paulus II hadden volgens hen de moed onze hedonistische cultuur te veroordelen, waarin menselijke seksualiteit tot consumptiegoed dreigt te verworden. Een groot deel van de kritiek op ‘H. Paus Paulus VI - Encycliek
Humanae Vitae
Het menselijk leven en geboorteregelingen
(25 juli 1968)
’ is terug te voeren tot het feit dat de encycliek de band tussen seksualiteit en voorplanting weigert los te koppelen. Paus Paulus VI was er destijds van overtuigd dat de verbreking van die band zou leiden tot een steeds verdere uitholling en ontwaarding van de liefde en de menselijke seksualiteit. Tegenover het zelfbeschikkingsrecht en menselijke autonomie plaatste de paus een relationele ethiek, die velen tot op vandaag nog steeds in het verkeerde keelgat schiet.

(Kerknet)

Zie ook dossier: Geboorteregeling

Publicatiedatum: 25 juli 2008
Laatst bewerkt: 31 augustus 2013


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test