• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Apostolische brief voor Jaar van de Eucharistie

Paus Joannes Paulus II heeft vanmiddag zijn 40ste apostolische brief naar aanleiding van het ‘Jaar van de Eucharistie’ gepubliceerd. De brief 'H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Brief
Mane nobiscum, Domine
Blijf bij ons, Heer
(7 oktober 2004)
' ('Blijf bij ons, Heer') werd tijdens een persconferentie door kardinaal Francis Arinze, de prefect van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst voorgesteld. Ook aartsbisschop Domenico Sorrentino, de secretaris van de congregatie, en de verantwoordelijke voor de Pauselijke Liturgie, Mgr. Piero Marini, en Mgr. Mauro Parmeggiani van het vicariaat Rome gaven toelichting.

Emmaus

De voorstelling valt samen met de opening van het Internationaal Eucharistisch Congres, dat vanaf zondag a.s. in het Mexicaanse bedevaartsoord Guadelejara plaatsvindt. De Paus schrijft te hopen dat het 'Jaar van de Eucharistie' gelegenheid biedt tot "hernieuwde bewustwording van de onvergelijkbare schat die Christus aan zijn Kerk heeft toevertrouwd". Volgens de Paus moet dit eucharistisch jaar de Kerk versterken in haar inzet voor vrede, solidariteit en gemeenschap. “De eucharistie is als viering van de werkelijke aanwezigheid van Christus de kern van het geloof en de Kerk.” Tegen de achtergrond van de terreur en tragedie van de oorlog is de eucharistie tevens een school voor de vrede.

De rode draad in de brief wordt gevormd door het verhaal van de Emmausgangers. De Paus schrijft dat het Eucharistische Jaar de voortzetting en verdieping vormt van het Heilig Jaar 2000. Concreet moet dit wereldwijd vorm krijgen via allerhande activiteiten en initiatieven in de bisdommen, waardoor de eucharistie als kern van het geloof versterkt wordt en in het centrum van het christelijke en kerkelijke leven wordt geplaatst. De Paus vraagt daarbij geen uitzonderlijke dingen, maar wel een grote ‘spirituele diepgang’. Hij herinnert de gelovigen ook uitdrukkelijk aan de zondagsplicht en spoort hen aan tot (de herontdekking van de) aanbidding van het H. Sacrament.

Jaar van de Eucharistie 

Paus Joannes Paulus II kondigde op 10 juni een speciaal ‘Jaar van de Eucharistie’, van oktober 2004 tot oktober 2005. Het jaar eindigt met de bisschoppensynode in Rome op 2 oktober 2005. In zijn brief schrijft de Paus dat dit Jaar van de Eucharistie de aanwezigheid van Christus in de wereld nog sterker wil benadrukken. Het moet een aanzet zijn tot een ‘cultuur van dialoog’ en aansporen tot meer gevoeligheid en broederlijkheid ten aanzien van de armoede in de wereld. Daarbij verwijst de Paus concreet naar het ‘drama van de honger, dat honderden miljoenen mensen kwelt, naar de ziekten die de ontwikkelingslanden gijzelen, de eenzaamheid van ouderen, de moeilijkheden van werklozen en de problemen van migranten’.

De nieuwe brief van de Paus sluit aan bij de reeks teksten die hij eerder al over de eucharistie schreef. Zo stond de eucharistie al in april 2003 centraal in zijn veertiende encycliek ‘H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Ecclesia de Eucharistia
De Kerk leeft van de Eucharistie
(17 april 2003)
’. De Paus gaat op 17 oktober voor tijdens een eucharistie in de St.-Pietersbasiliek in Rome, waarin hij simultaan in Rome en Guadelejara, het ‘Jaar van de Eucharistie’ officieel zal uitroepen. Volgens de Italiaanse pers overweegt hij in mei 2005 een bezoek aan Bari, waar op dat ogenblik het nationaal Eucharistisch Congres plaatsvindt.

Publicatiedatum: 8 oktober 2004
Laatst bewerkt: 25 november 2017


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test