• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Nieuwe uitgave met inleidingen over de Catechismus van de Katholieke Kerk

De “nieuwe uitgave” van de Catechismus van de Katholieke Kerk “is een grote hulp om steeds meer binnen te treden in het begrip van het geloofsmysterie”, schrijft Paus Franciscus in het voorwoord van deze bijzondere uitgave.

Het boek werd aan Paus Franciscus overhandigd tijdens de herdenkingsviering in het Vaticaan voor de 25e verjaardag van de uitvaardiging van de Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
door Paus Johannes Paulus II, dit meldt de Italiaanse zender van Radio Vaticaan. Het werk wordt gepubliceerd door de uitgeverij van het Vaticaan en de uitgeversgroep San Paolo. Naast een voorwoord van de Paus, bevat het een inleiding door Mgr. Rino Fisichella, voorzitter van de Pauselijke Raad ter Bevordering van de Nieuwe Evangelisatie, en een nieuwe pastoraal-theologische commentaar van 40 specialisten.

Dit werk, schrijft Paus Franciscus, is “een meditatie” om “de lokale Kerken over de wereld  in de evangelisatie aan te moedigen en te steunen met een efficiënt instrument voor de vorming vooral van priesters en catechisten”.

De Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
, vervolgt de Paus, “is een reis die ons in vier etappes de dynamiek van het geloof laat vatten. Hij begint met het verlangen van elke mens die in zich de dorst naar God draagt en eindigt met het gebed als uitdrukking van een ontmoeting waar mens en God elkaar aankijken, met elkaar spreken en naar elkaar luisteren. Het leven van de genade, dat bijzonder tot uitdrukking komt in de zeven sacramenten, en de levenswijze van de gelovige als een roeping om volgens de Geest te leven, zijn de twee andere noodzakelijke etappes om de identiteit van de gelovige als missionair leerling van Jezus Christus, in haar geheel te begrijpen”.

“Ik hoop, besluit de Paus, dat hij zal gekend en gebruikt worden om het grote erfgoed van het geloof van deze tweeduizend jaren van onze geschiedenis beter te valoriseren.”

Onder de specialisten die aan deze bijzondere uitgave van de Catechismus hebben meegewerkt: kard. Christoph Schönborn, aartsbisschop van Wenen, Mgr Luis Ladaria Ferrer, prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer, broeder  Enzo Bianchi, stichter van de Gemeenschap van Bose, de benedictines Anna Maria Canopi, de theologen Ina Seville en Cettina Militello, de dominicaan Thomas Joseph White en de jezuïet Jared Wicks.

Vert. Maranatha-gemeenschap
Bron: zenit.org

Zie ook de toespraak tijdens deze viering: Paus Franciscus - Toespraak
Doodstraf en ontwikkeling van de geloofsleer
Tot de deelnemers aan de ontmoeting georganiseerd door de Pauselijke Raad voor de Bevordering van de Nieuwe Evangelisatie
(11 oktober 2017)

Publicatiedatum: 11 oktober 2017
Laatst bewerkt: 21 oktober 2017


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test