• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Johannes XXIII uitgeroepen tot patroon van Italiaans leger

(kro.nl/katholiek) - De heilige Johannes XXIII is gisteren officieel uitgeroepen tot patroon van het Italiaanse leger. De Paus die het Tweede Vaticaans Concilie bijeenriep en de vredesencycliek H. Paus Johannes XXIII - Encycliek
Pacem in Terris
Vrede op aarde
(11 april 1963)
 publiceerde, kan voortaan worden aangeroepen als hemelse beschermer van de landmacht van de Italiaanse Republiek. Daartoe heeft de Congregatie voor de Eredienst en de Sacramentendiscipline besloten.

Het patronaat van Sint Johannes XXIII (Angelo Roncalli) werd gistermiddag bekrachtigd tijdens een ceremonie in de Centrale Militaire Bibliotheek in het Legerpaleis (Palazzo Esercito) in Rome. Aartsbisschop Santo Marcianò, de chef van alle aalmoezeniers binnen de Italiaanse strijdkrachten, overhandigde de bul van het Vaticaanse decreet aan generaal Danilo Errico, de hoogste Italiaanse legerofficier.

Dat uitgerekend de vredelievende Johannes XXIII tot beschermheilige van het leger is uitgeroepen, heeft te maken met de functies van Don Angelo Roncalli tijdens de Eerste Wereldoorlog. Als seminarist had hij vanaf november 1901 zijn militaire dienstplicht vervuld in het 73ste Infanterieregiment van het Koninklijke Leger van Italië. Na zijn afzwaaien voltooide hij zijn priesteropleiding en werd hij in 1904 gewijd. Elf jaar later werd de latere Paus vanwege de oorlog weer opgeroepen, ditmaal om dienst te doen als sergeant bij de medische troepen. Op 28 maart 1916 werd hij bevorderd tot luitenant en benoemd tot aalmoezenier in het Legerhospitaal van Bergamo. Op 10 december 1918 werd hij eervol uit de militaire dienst ontslagen.

Er is van diverse kanten bezwaar geuit tegen het Vaticaanse besluit. Bisschop Giovanni Ricchiuti, voorzitter van de Italiaanse afdeling van Pax Christi, vindt dat het gepaster zou zijn geweest als Johannes XXIII was uitgeroepen tot patroon van de vredesbeweging. Ook Giovanni Paolo Ramonda, leider van de katholieke lekengemeenschap Papa Giovanni XXIII heeft er moeite mee. Volgens hem is de Goede Paus Jan eerder een toonbeeld van maatschappelijk engagement dan van militaire deugdzaamheid.

De zalige Pausen Johannes XXIII en Johannes Paulus II werden op 27 april 2014 door Paus Franciscus heiligverklaard.

Publicatiedatum: 13 september 2017
Laatst bewerkt: 13 september 2017


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test