• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Briefing over de 20e bijeenkomst van de Raad van Kardinalen

Om 13 uur heeft de perschef Greg Burke een briefing gehouden over de XXe Raad van Kardinalen met de Heilige Vader Franciscus.

De Kardinalen kwamen drie dagen met de Heilige Vader bijeen: maandag 12, dinsdag 13 en woensdag 14 juni. Alle leden van de Raad waren aanwezig behalve kardinaal Sean O'Malley van Boston.

Paus Franciscus was vanmorgen afwezig voor het algemene audiëntie.

Werkzittingen vonden in de morgen van 9.00 tot 12.30 uur plaats en in de middag van 16.30 tot 19.00 uur en ze gingen over het verdiepen van de manier waarop de Romeinse Curie de lokale kerken het beste van dienst zou kunnen zijn. Bijvoorbeeld, een bredere raadpleging, ook samengesteld met leden van toegewijde leven en leken, die een lijst van kandidaten voor de benoeming tot bisschop zouden kunnen samenstellen.

Onder de andere voorstellen, de mogelijkheid om een ??aantal verantwoordelijkheden van de Romeinse Dicasteries naar de lokale bisschoppen of de Bisschoppenconferenties over te brengen, in een geest van gedegen decentralisatie. Bijvoorbeeld de overdracht van het Congregatie voor de Clerus naar de Bisschoppenconferentie voor Onderzoek en Autorisatie: in het geval een ?ongehuwde permanente diaken toe te laten; de overgang naar de nieuwe huwelijk van een permanent diaken na het overlijden van zijn eerdere; de vraag naar het toelaten tot de priesterwijding van een permanent diaken die weduwnaar is geworden.

De kardinalen hebben nadrukkelijk in overweging genomen de status van diverse dicasteries van Curie, met name over de Congregatie voor de Evangelisatie van de Volkeren. Zij hebben de voorgestelde teksten bestudeerd en opnieuw gelezen en aan de Heilige Vader voorgelegd over de Pauselijke Raad voor Interreligieuze Dialoog; de Congregatie voor de Oosterse Kerken; de Pauselijke Raad voor de Interpretatie van Wetsteksten; en drie rechtbanken: de [d;208], het Hoog Gerechtshof van de Apostolische Signatuur, en de Romeinse Rota.

Kardinaal George Pell gaf een update op het werk van de Secretariaat voor economische zaken, onder voorzitterschap van hem. Bijzondere aandacht is besteed aan de stappen die zijn genomen in de planning van de economische middelen en de monitoring van de financiële plannen voor het eerste kwartaal van 2017, die in wezen met weinig uitzonderingen de begrotingsgegevens bevestigd hebben. Binnenkort begint het begrotingsproces voor 2018 en de follow-up van het tweede kwartaal van 2017.

De prefect van het communicatiesecretariaat, bisschop Dario Edoardo Viganò, presenteerde een verslag over de staat van de hervorming van het communicatiesysteem van de Heilige Stoel: hij illustreerde de economische en bestuurlijke prestaties van het SPC, waarbij de positieve resultaten werden benadrukt. Hij legde vervolgens de projecten voor, die voor het nieuwe communicatiesysteem werden ontworpen, in lijn met wat de Heilige Vader in zijn recente toespraak op de eerste plenaire vergadering van het Dicasterie verklaarde.

De volgende vergadering van de Kardinaalraad vindt plaats op 11, 12 en 13 september 2017.

Bron: Vatican.va
 

Publicatiedatum: 14 juni 2017
Laatst bewerkt: 12 september 2017


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test