• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Een Bisschop kan geen Missa Cantata celebreren

(catholiccanada.com) - In antwoord op een vraag van de Cappella Gregoriana Sanctae Cæciliae, een traditioneel koor uit de Filippijnen (dat zingt bij vieringen in de Buitengewone Vorm van de Romeinse Ritus), heeft de Pauselijke Commissie Ecclesia Dei een toelichting gegeven over de zogenaamde Pontificale Gezongen Mis, Missa Cantata. De historische gewoonte van de Kerk is dat een bisschop een Stille Mis, dat bekend staat als een Missa Praelatitia, Vgl. Congregatie voor de Riten, Cæremoniale Episcoporum (17 aug 1886). lib. I, cap. xxix. of een volledig  plechtige Pontificale Gezongen Hoogmis Vgl. H. Paus Paulus VI, Toespraak, Gezamenlijke verklaring van Paus Paulus VI en Patriarch Athenagoras I (6 jan 1964). lib. II, cap. viii. kan vieren, bijgewoond door assisterende priester, diaken, subdiaken, en leden van de vereiste lagere wijdingen en natuurlijk een koor. Er bestond geen mogelijkheid voor een bisschop om Mis zonder de leden van de hogere wijdingen (diaken en subdiaken) te zingen, analoog aan de Missa Cantata van de priester. De eerste toestemming voor een zodanige Mis te celebreren door een bisschop werd gegeven door het decreet Concilium ter uitvoering van de Constitutie heilige liturgie
Inter Oecumenici
Instructie voor de uitvoering van de Constitutie over de heilige Liturgie
(26 september 1964)
, dat op 26 september 1964 werd uitgegeven en op 7 maart van het volgende jaar juridisch van kracht werd. In dit decreet staat eenvoudig: “bisschoppen mogen zo nodig een gezongen Mis opdragen zoals priesters” 

Helemaal in overeenstemming met de ontluikende liturgische chaos van dat tijdperk, zegt het niets over welke ceremonies van de de Pontificale Mis behouden moeten blijven, of de bisschop gewoon wil doen alsof hij geen bisschop is wanneer hij in de volheid van het priesterschap deze uitoefent als een opvolger van de apostelen. De PCED, onderdeel van de Congregatie voor de Geloofsleer, heeft dit nu formeel verduidelijkt, aangezien deze bepaling niet in 1962 van kracht was, volgens de voorwaarden van de Motu Proprio Paus Benedictus XVI - Motu Proprio
Summorum Pontificum
Over het gebruik van de Romeinse Liturgie voorafgaand aan de hervorming van 1970
(7 juli 2007)
en de Instructie Pauselijke Commissie Ecclesia Dei
Universae Ecclesiae
Over de uitvoering van het Motu Proprio Summorum Pontificum
(30 april 2011)
.

Zie de originele brief van de Pauselijke Commissie 'Ecclesia Dei', in de Nederlandstalige vertaling: Pauselijke Commissie Ecclesia Dei
Responsum ad dubium: mag een Bisschop een Missa Cantata celebreren?
(14 juni 2017)

Publicatiedatum: 22 juli 2017
Laatst bewerkt: 3 augustus 2017


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test