• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Kardinaal Barbarin: De Eucharistie, het geheim van het martelaarschap van de christenen in Algerije.

Toespraak op het Internationaal Eucharistisch Congres De Eucharistie is geen herinnering aan het verleden, maar de werkelijke aanwezigheid van Christus, van waaruit de zelfgave van de martelaars begrepen wordt, zei kardinaal Philippe Barbarin op 19 juni j.l. tijdens zijn getuigenis op het Internationale Eucharistische Congres te Quebec.

De aartsbisschop van Lyon sprak op dit congres over het martelaarschap van 19 katholieken in Algerije. Het betrof de getuigenis van de monniken van het klooster van Tibhirine, die vermoord werden in de lente van 1996 en de Kardinaal onderlijnde dat de Eucharistie hen ertoe gebracht had hun leven te geven, alhoewel zij die plaats hadden kunnen verlaten voor een zekerder schuiloord. “Hun aanwezigheid was een offergave, eenvoudig, discreet en door iedereen begrepen. En hun offer heeft heel de wereld getroffen. Over het christendom spreken zonder het kruis, of over het Eucharistisch offer spreken zonder te zeggen tot waar het ons kan leiden, zou een leugen zijn.”

Zelfs Mgr. Henri Teissier, die tot onlangs nog aartsbisschop was van Algiers, was meer dan vijftien jaar lang, dagelijks in gevaar. “In dat geestelijk klimaat draagt hij dagelijks de Eucharistie op. De christelijke martelaars van Algerije hebben hun leven gegeven omwille van hun evangelische trouw aan een volk waarheen God hen had gezonden om te dienen en lief te hebben.”

Kardinaal Barbarin citeerde de prior van Tibhirine, pater Christian de Chergé, die geschreven had: “Als ik op een dag het slachtoffer zou worden van terrorisme, zou ik willen dat mijn gemeenschap, mijn Kerk, mijn familie er zouden aan denken dat mijn leven aan God en aan dit land (Algerije) gegeven was.” “Men kan zich inbeelden dat hij dikwijls aan de Algerijnen moest denken wanneer hij de woorden van de consecratie uitsprak: ‘Dit is Mijn Lichaam voor u’.”

“Ze hadden allemaal Arabisch geleerd; broeder Luc, monnik en arts, de oudste van de gemeenschap in Tibhirine, verzorgde gratis de zieken van de streek. Toen de atmosfeer te gevaarlijk werd, verkozen ze te blijven.” “Dat is wat Mgr. Pierre Claverie, bisschop van Oran, verklaarde kort voordat hij in de herfst van hetzelfde jaar 1996 vermoord zou worden: ‘Opdat liefde haat zou overwinnen, zou men moeten liefhebben tot en met de gave van zijn leven in een dagelijkse strijd waaruit Jezus zelf niet ongeschonden is uitgekomen’.”

“Nadat hij vermoord was, heeft geen enkele religieuze, geen enkele priester, geen enkele leek zijn plaats in het bisdom Oran verlaten. En dat kwam heel goed overeen met wat hij ooit geschreven had: ‘Wij hebben hier met de Algerijnen banden aangeknoopt die door niets kunnen verbroken worden, zelfs niet door de dood. Daarin zijn wij volgelingen van Jezus, dat is alles’.” “Als men van een volk houdt, blijft men het dienen ook als het slecht gaat; dat is de waarheid van de liefde: het bevat altijd die dimensie van offergave en offer. Die houding van de volgelingen helpt ons, twintig eeuwen later, de Eucharistie van de Heer te begrijpen”, aldus de aartsbisschop van Lyon.

Samenvatting: Zr. Lucienne Gooris

Publicatiedatum: 27 juni 2008
Laatst bewerkt: 15 maart 2010


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test