• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Huwelijkspastoraal: priesters, bedienaars van vrede en vertroosting

Om het sacrament van het huwelijk te verdedigen, "bent u geroepen reisgenoot te zijn van elke persoon en elke situatie", "bedienaars te zijn van vrede en vertroosting", zegt Paus Franciscus op 25 februari 2017 aan de parochiegeestelijkheid. Hij ontving de deelnemers van een opleiding, die de rechtbank van de Romeinse Rota gaf over de nieuwe huwelijksprocedure. De aanbeveling van de Paus luidt: de “zorg voor de kleinsten”, dat zijn gescheiden, echtgescheiden, samenwonende personen en personen met een vrije verbintenis … 

Het gaat er vooreerst om dat de herders het accent leggen op de voorbereiding van het huwelijk, benadrukt de Paus: “hoevelen van deze jongeren … begrijpen wat “huwelijk” betekent?” vroeg hij zich af en hij pleitte voor “een echt catechumenaat” met inbegrip van “alle fases van de sacramentele weg: de voorbereiding op het huwelijk, de huwelijkssluiting en de daarop volgende jaren”. 

Priesters moeten ook “steunen wie zich rekenschap geeft dat hun verbintenis geen echt sacramenteel huwelijk is en die uit deze situatie weg willen”. Niet als “specialisten in bureaucratie of jurisdictie, maar als broeders die een houding aannemen van luisterbereidheid en begrip”, zei de Paus.

Zie de Nederlandstalige vertaling van de volledige toespraak, die de Paus gehouden heeft: Paus Franciscus - Toespraak
Opleiding rond de huwelijksprocedure
Tot de deelnemers aan de cursus voor priesters georganiseerd door de Romeinse Rota - Sala Clementina
(25 februari 2017)

Publicatiedatum: 25 februari 2017
Laatst bewerkt: 25 februari 2017


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test