• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Prefect Geloofsleer en Duitse bisschoppen interpreteren Amoris Laetitia verschillend

De Duitse curiekardinaal Gerhard Müller en de Duitse bisschoppenconferentie hebben verschillende standpunten ingenomen over de vraag of hertrouwd gescheiden katholieken de Sacramenten kunnen ontvangen.

Müller, prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer, zei deze week in een interview met Il Timone dat de leer over dit vraagstuk van St.-Johannes Paulus II van kracht blijft. De Poolse Paus bevestigde in H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Familiaris Consortio
Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd
(22 november 1981)
dat hertrouwd gescheidenen alleen de Sacramenten kunnen ontvangen, onder bepaalde voorwaarden, waaronder als ze besluiten in onthouding te leven. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 83

In sommige gevallen wel Sacramenten

Het interview komt kort na een verklaring van de permanente raad van de Duitse bisschoppenconferentie waarin wordt gesteld dat hertrouwd gescheidenen in sommige gevallen wel de Sacramenten kunnen ontvangen.

Volgens de Duitse bisschoppen heeft Paus Franciscus’ exhortatie Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Amoris Laetitia
Over vreugde van de liefde
(19 maart 2016)
hiertoe de weg geopend. Het ontvangen van de Sacramenten zou dan het slotstuk kunnen zijn van “een besluitvormingsproces, begeleid door een priester”.

‘In het licht van de gehele kerkelijke leer’

Kardinaal Müller is daarentegen van mening dat bisschoppen niet op eigen houtje Paus Franciscus’ exhortatie Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Amoris Laetitia
Over vreugde van de liefde
(19 maart 2016)
horen te interpreteren. “De Paus interpreteert de bisschoppen, het is niet aan de bisschoppen, de Paus te interpreteren.”

Müller vindt het niet correct dat veel bisschoppen ‘AL’ uitleggen volgens hun eigen voorstelling van Paus Franciscus’ leer. Dat is niet met de leer van de Kerk verenigbaar, aldus de kardinaal. Het document is “duidelijk in het licht van de gehele kerkelijke leer te interpreteren”.

Hij zei verder nog: “Wij zijn opgeroepen om de mensen te helpen stap voor stap tot volkomenheid in hun relatie met God te komen, maar wij kunnen geen deflatie toestaan.”

'Onmogelijk'

De kardinaal wees het idee af dat een getrouwde katholiek in sommige gevallen in goed geweten een tweede huwelijk kan aangaan.

Hij legde uit: “Het kan bijvoorbeeld niet gezegd worden dat er omstandigheden zijn volgens welke een daad van overspel geen doodzonde inhoudt. Voor de katholieke leer is het onmogelijk dat doodzonde co-existeert met heiligmakende genade.”

‘In nationale Kerken uiteenvallen’

Eind 2016 zei de prefect in een interview met het katholieke persbureau KNA iets soortgelijks: “Alleen in trouw aan de leer van de apostelen, het geheel van het geopenbaarde geloof, kunnen de bisschoppen van een conferentie zich bijvoorbeeld uitlaten over het pastorale gebruik van Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Amoris Laetitia
Over vreugde van de liefde
(19 maart 2016)
. Anders zou de Kerk in nationale Kerken uiteenvallen en zich aan het einde atomiseren.”

Carlo Kardinaal Caffarra
5 Dubia over Amoris Laetitia
(12 september 2016)

In het interview met Il Timone gaf Müller aan: “De leringen van de Paus worden alleen door hemzelf uitgelegd of door de Congregatie voor de Geloofsleer.”

Tot nog toe is zo'n officiële duiding van ‘AL’ echter niet verschenen, schrijft KNA. Vier kardinalen vroegen de Paus in een brief om opheldering van een aantal punten rond de exhortatie. Toen zij daarop geen antwoord kregen, besloten zij de zogeheten Carlo Kardinaal Caffarra
5 Dubia over Amoris Laetitia
(12 september 2016)
openbaar te maken.

Zie ook bericht 10-02-2017: Kard. Müller: Amoris Laetitia interpreteren in licht van gehele leer

Publicatiedatum: 1 februari 2017
Laatst bewerkt: 10 februari 2017


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test