• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De uitweg voor corruptie is dienstbaarheid

« De enige weg om uit de corruptie te geraken, is dienstbaarheid », legt Paus Franciscus uit, die meent dat corruptie « een zonde is in ieders bereik » en dat « het steeds de armen zijn die het gelag betalen ».

De Paus mediteerde over de eerste lezing (1 Kon. 21, 1-16) waar Nabot, eigenaar van een wijngaard sinds generaties, aan koning Achab weigert “het erfgoed van zijn vaderen” te verkopen. De vrouw van de koning, Izebel, laat Nabot onder valse beschuldiging ter dood veroordelen. Achab neemt de wijngaard in bezit, “kalm, alsof er niets gebeurd was”. Volgens de Paus “herhaalt deze geschiedenis zich voortdurend” onder wie “materiële, politieke of spirituele macht” hebben: “Men leest dikwijls in de krant: een politicus die zich door macht verrijkt heeft, wordt naar de rechtbank geleid, het hoofd van een onderneming die zich door macht verrijkt heeft, dat wil zeggen zijn arbeiders uitgebuit, werd naar de rechtbank geleid. Er wordt ook te dikwijls gesproken over iemand van de Kerk die zich te veel verrijkt heeft en zijn pastorale taak in de steek laat om zijn macht te vergroten”.

“Corrupte politici, corrupte zakenmensen en corrupte mensen van de Kerk, ze zijn overal: corruptie is echt een zonde in het bereik van ieder die gezag uitoefent over anderen.” Al die mensen “worden door corruptie bekoord. Het is een zonde in ieders bereik. Want wanneer iemand macht heeft, voelt hij zich machtig, voelt hij zich bijna als God”.

En “wie betaalt het gelag van corruptie?” “De arme”: “wie betaalt het gelag van corrupte politici of corrupte mensen uit de financiële wereld? Ziekenhuizen zonder geneesmiddelen, zieken die geen zorg krijgen, kinderen zonder onderwijs. Zij zijn de “Nabot” van vandaag, slachtoffers van de corruptie der groten”. “En wie betaalt het gelag van de corruptie van iemand van de Kerk? Kinderen die geen kruisteken kunnen maken, de catechismus niet kennen, kinderen over wie men zich niet ontfermt. Zieken die geen bezoek krijgen, gevangenen zonder spirituele bijstand. De armen betalen het gelag van dat alles: armen aan materiële goederen, armen aan spirituele goederen.”

“De enige weg om uit de corruptie te geraken, de enige weg om de bekoring, de zonde van corruptie te overwinnen, is dienstbaarheid.” Want “corruptie komt van hoogmoed, van trots, en dienstbaarheid vernedert u ... nederige naastenliefde om anderen te helpen”.

De Paus droeg de H. Mis op “voor iedereen die van deze corruptie het gelag betaalt, die het gelag zijn van het leven van corrupte mensen, voor martelaars van corrupte politici, van een corrupte economie en van corrupte mensen van de Kerk”.

Publicatiedatum: 16 juni 2014
Laatst bewerkt: 11 januari 2017


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test