• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Vergeet uw eerste liefde niet!

“Hoe gaat het met uw eerste liefde?”: deze vraag is niet voorbehouden aan echtgenoten maar is ook bestemd voor priesters en bisschoppen ten overstaan van Jezus, vertrouwt Paus Franciscus toe in zijn commentaar bij het Evangelie van deze dag, waar Jezus aan Petrus vraagt: “Simon, zoon van Johannes, hebt ge Mij meer lief dan dezen Mij liefhebben?”: een manier om de apostel terug te brengen “bij zijn eerste liefde”.

Deze vraag – “hebt ge Mij lief?” – stelt Jezus aan iedereen, vervolgde de Paus, die ze op zijn beurt stelt aan “zijn broeders bisschoppen en priesters”: “Ben ik verliefd zoals op de eerste dag? of doen het werk, de zorgen mij een beetje naar elders kijken en de liefde vergeten?”. Hij roept hen op “nooit de eerste liefde te vergeten” want het is zoals bij echtgenoten, “als er geen liefde is, breekt men”.

De Paus wees op vier aspecten van de priesterroeping, die het Evangelie suggereert en waarvan het eerste, de vraag is naar de “eerste liefde”.

Het tweede is de uitnodiging om zorg te dragen voor het volk van God: “wees herder van Mijn schapen”. Vandaar de vraag: “ben ik een herder of een bediende van deze NGO die Kerk heet? Er is een verschil”. De priester, benadrukte de Paus, is geroepen “voor alles – voor de studie, voor het verlangen een intellectueel te worden in filosofie of theologie – een herder te zijn”, al het overige komt “nadien”. Hij roept elke priester op: “Wijd. Met theologie, filosofie, patrologie, met wat ge ook studeert, wijd: wees herder. Want de Heer heeft ons daartoe geroepen. De handen van de bisschop op ons hoofd, dat is om herder te zijn”.

Het derde aspect: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Toen ge jong waart, deedt ge zelf uw gordel om en gingt waarheen ge wilde, maar wanneer ge oud zijt, zult ge uw handen uitstrekken, een ander zal u omgorden en u brengen waarheen ge niet wilt”. Dat betekent, legt Paus Franciscus uit, dat de herder geen “glorie” moet verwachten: “nee, mijn broeder. Het zal dikwijls eindigen op de meest gewone, en ook de meest vernederende manier: in bed, men geeft u eten, men moet u aankleden”. “Nutteloos, ziek”, de priester eindigt “zoals Hij geëindigd is, Hij”, zoals “de graankorrel die sterft, de vrucht komt nadien”.

Tenslotte het vierde aspect, het “sterkste woord” waarmee Jezus Zijn dialoog beëindigt: “volg Mij!”. De priester die “de richting verloren heeft”, of niet weet “hoe de vraag naar liefde, de vraag om herder te zijn, te beantwoorden”, of degene die niet “de zekerheid heeft dat de Heer hem niet alleen zal laten, zelfs in de moeilijkste ogenblikken van het leven”, deze priester heeft één zekerheid: Jezus zegt hem “volg Mij!”. Aldus het besluit van de Paus.

Publicatiedatum: 6 juni 2014
Laatst bewerkt: 10 januari 2017


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test