• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Geweldloosheid, een nieuw thema in vredesboodschap van de Paus

Paus Franciscus noemt de geweldloosheid in zijn Paus Franciscus - Boodschap
Geweldloosheid - Een stijl van vredespolitiek
50e Wereldvredesdag - 2017
(8 december 2016)
 een onmisbare wijze van leven en een noodzakelijke stijl van politiek handelen om tot vrede te komen. 

Paus Franciscus heeft dit jaar een indrukwekkende boodschap gepubliceerd, stelt Jo Hanssens, medewerker Pax Christi Vlaanderen, vast. Hij bespeelt daarin een voor hem nieuw thema: geweldloosheid. Tijdens het Tweede Vaticaans Concilie kwam de betekenis van de geweldloosheid slechts summier ter sprake in 2 korte passages in de Constitutie ‘2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Gaudium et Spes
Over de Kerk in de wereld van deze tijd
(7 december 1965)
’ (Vreugde en Hoop). 

Gebroken wereld

In zijn schetst Paus Franciscus de gebroken wereld waarin we leven en roept hij opnieuw het beeld op van een wereldoorlog die in stukjes en beetjes wordt uitgevochten.

"Iedereen spreekt over vrede, ook wie oorlog voert en wie wapens levert aan de oorlogvoerende partijen." Paus Franciscus.

Velen deinzen echter terug voor de keuze van de geweldloosheid, schrijft de Paus. De grond van de geweldloosheid is te vinden in het Goede Nieuws dat Jezus in de wereld heeft gebracht. Jezus leefde eveneens in een gewelddadige tijd. Hij wees echter het geweld consequent af om zichzelf te verdedigen. De liefde voor de vijand vormt het hart van de evangelische geweldloosheid. Franciscus van Assisi en ook Moeder Teresa hebben de evangelische weg van geweldloosheid en barmhartigheid gevolgd.

Geen dromerij

Jo Hanssens sluit zich aan bij de stelling van de Paus dat geweldloosheid geen dromerij is. Dat blijkt ook uit tal van historische voorbeelden zoals de bevrijding van India, de strijd tegen rassendiscriminatie in de VS, het einde van de tweede burgeroorlog in Liberia en de vreedzame politieke overgang met de val van communistische regimes in Europa.

Paus Franciscus citeert ook uit zijn postsynodale exhortatie Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Amoris Laetitia
Over vreugde van de liefde
(19 maart 2016)
en onderstreept het belang van de geweldloosheid voor het vreedzaam samenleven in families en gemeenschappen. Jo Hanssens: "Franciscus trekt dit door in het zoeken naar oplossingen voor de conflicten op wereldvlak. Ook in de politiek en in de diplomatie moet geweldloosheid vooropstaan. De nucleaire afschrikking en de dreiging met vernietiging daarentegen kunnen de vrede tussen volkeren en landen niet garanderen."

"Actieve geweldloosheid is voortaan het referentiekader bij uitstek om vrede op te bouwen in eigen omgeving en op wereldvlak." Paus Franciscus.

Dit is een heel nieuwe benadering in de sociale leer van de katholieke Kerk. Dit is een bijzonder hoopvolle ontwikkeling voor al wie zich al jaren inzetten in de lijn van de actieve geweldloosheid. 

Lees de integrale tekst van de Paus Franciscus - Boodschap
Geweldloosheid - Een stijl van vredespolitiek
50e Wereldvredesdag - 2017
(8 december 2016)

Publicatiedatum: 1 januari 2017
Laatst bewerkt: 2 januari 2017


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test