• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Verslag over de bijeenkomst van de Raad van Kardinalen

(vatican.va) - De directeur van de persdienst van de Heilige Stoel, Greg Burke, hield aan het begin van deze middag een briefing over de zeventiende zitting van de Raad van Kardinalen met de Heilige Vader.

"De Raad van kardinalen heeft ontmoetingen gehad met de Heilige Vader in afgelopen drie dagen: maandag 12, dinsdag 13 en woensdag 14 december", legde hij uit. "Alle leden namen deel aan de bijeenkomsten, waarvan de meeste ook door de paus werden bijgewoond. Op woensdag ochtend was hij afwezig, zoals gebruikelijk, vanwege de algemene audiëntie".

"De meeste tijd van het overleg werd opnieuw besteed aan het onderzoek van de verschillende dicasteries van de Curie, in het licht van de nieuwe Paus Franciscus - Apostolische Constitutie
Praedicate Evangelium
Het Evangelie verkondigen - Over de Romeinse Curie en haar dienst aan de Kerk in de wereld
(19 maart 2022)
. Met name de Congregatie voor de Evangelisatie van de Volkeren (Propaganda Fide), het Staatssecretariaat, de Congregatie voor de Bisschoppen en de Congregatie voor de Oosterse Kerken.

De missionaire impuls en synodaliteit worden als de twee richtlijnen voor de hervorming van de dicasteries beschouwd.

De kardinalen voltooiden hun studie van andere dicasteries (Congregatie voor de Geloofsleer, Congregatie voor de Instituten van het Gewijde Leven en de Sociëteiten van het Apostolisch Leven, Congregatie voor de Zalig- en Heiligverklaringen en Pauselijke Raad ter bevordering van de Eenheid van de Christenen), en hebben hun definitieve voorstellen bij de Heilige Vader ingediend.

De besprekingen over de nieuwe dicasteries nam een aanzienlijke hoeveelheid tijd. Kardinaal Kevin Farrell sprak over de Dicasterie voor de Leken, Familie en Leven, waarvan hij prefect is. De discussie spitste zich toe op de rol van de leken, met een uitnodiging aan allen om de Paus Franciscus - Brief
Aan Kard. Ouellet, president van de Pauselijke Raad voor Latijns Amerika
(19 maart 2016)
te lezen.

Kardinaal Peter Kodwo Appiah Turkson presenteerde het plan voor de Dicasterie voor de Bevordering van de Gehele Menselijke Ontwikkeling, die vier commissies verenigt: Rechtvaardigheid en Vrede, Cor Unum, werkers in de gezondheidszorg, en Migranten en Rondreizenden. Kardinaal Turkson werd vergezeld door aartsbisschop Silvano Maria Tomasi, die de nieuwe dicasterie uit heeft gelegd als de uitvoering van het Concilie document 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Gaudium et Spes
Over de Kerk in de wereld van deze tijd
(7 december 1965)
.

Kardinaal Sean O'Malley presenteerde de laatste activiteiten van de Pauselijke Commissie ter bescherming van Minderjarigen, waarvan hij de voorzitter is, terwijl de kardinaal George Pell gerapporteerd heeft over de meest recente ontwikkelingen met betrekking tot Pauselijke Raad voor de Economie, die hem is toevertrouwd.

Vanmiddag heeft Mgr. Dario E. Viganò, prefect van het Secretariaat, mededelingen gedaan over de geboekte vooruitgang en de stappen die nog moeten worden gezet om te komen tot de hervorming van de communicatie van de Heilige Stoel, in het bijzonder wat betreft het samenstellen van de staf.

De volgende vergadering van de Raad is gepland voor 13, 14 en 15 februari 2017.

Publicatiedatum: 14 december 2016
Laatst bewerkt: 15 december 2016


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test