• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Naast het "Onze Vader" zijn ook het daaropvolgende embolisme en de doxologie gewijzigd

Vanaf de 1e Zondag van de Advent is de vertaling van het Gebed des Heren, het "Onze Vader" voor de Nederlands sprekende gebieden gewijzigd naar één gemeenschappelijk gebed. Nieuwe versie ‘ONZE VADER' voor Nederlands taalgebied Gebaseerd op de Vaticaanse instructie "Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Liturgiam Authenticam
Het gebruik van de volkstaal in de uitgaven van de Romeinse LiturgieVijfde instructie betreffende de juiste uitvoering van de Constitutie over de Liturgie van het Tweede Vaticaans Concilie (bij art. 36)
(28 maart 2001)
" over de authentieke vertaling van de teksten van het Missaal, is het onderdeel van het "Onze Vader", in afwachting van de introductie van dat 'nieuwe' Missaal, nu alvast ingevoerd. In de berichtgeving is minder duidelijk geworden, dat niet alleen het "Onze Vader" maar ook de twee daarop volgende gebeden ook gewijzigd zijn vanaf de 1e Advent.

De laatste bede van het Onze Vader (“verlos ons van het kwade”) wordt in de Eucharistie hernomen en heeft een uitbreiding in het er onmiddellijk op aansluitende “embolisme” (“Verlos ons, Heer, van alle kwaad...”). Daarvan is nu ook een nieuwe vertaling beschikbaar. De erop volgende afsluitende doxologie (de gebruikelijke tekst “Want van U is het koninkrijk...”, maar zonder “Amen” op het einde) is dus ook enigszins gewijzigd.

De meer in overeenstemming met het Latijnse origineel zijnde vertaling van het "embolisme" luidt nu:

Verlos ons, Heer, van alle kwaad,
geef genadig vrede in onze dagen,
dat wij, gesteund door uw barmhartigheid,
altijd vrij mogen zijn van zonde,
en beveiligd tegen alle angst en onrust,
terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop,
de komst van onze Verlosser Jezus Christus.
 

Bron: rkliturgie.nl

(redactie) - Vooralsnog is er geen duidelijkheid hoe de gewijzigde vertaling van en de onderbouwing ervan van de zesde bede uit het "Onze Vader" (het "breng ons niet in beproeving" ter vervanging van het "leid ons niet in bekoring") gezien moet worden met de uitleg van deze bede in de Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
, Catechismus-Compendium
Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk
(28 juni 2005)
en Catechismus-Compendium
Youcat
Jongerencatechismus van de Katholieke Kerk - met een woord vooraf door Paus Benedictus XVI
(29 november 2010)
. Voor de doxologie is er zowel voor het Latijnse origineel als voor de nieuwe vertaling een onderscheid het de Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
, aangaande de weglating van het "Amen". Vgl. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 2856

Publicatiedatum: 28 november 2016
Laatst bewerkt: 28 november 2016


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test