• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Paus: 'Oecumene van het bloed: de vijand vergist zich niet, hij herkent een Christen'

"De vijand vergist zich niet, hij kan goed herkennen waar Jezus is" en hij onderscheidt alleen "een Christen, benadrukt Paus Franciscus ten overstaan van de deelnemers aan de Conferentie van secretarissen van de Christian World Communions. Tijdens de audiëntie van 12 oktober in het Vaticaan, benadrukt de Paus dat samen werken van naastenliefde doen, reeds eenheid bewerkt tussen de Christenen.

De Paus stelt vast dat “de vijand ons de oecumene van het bloed leert”. Een oecumene die “vandaag zeer actueel” is: “Wanneer terroristen of wereldmachten christelijke minderheden of Christenen vervolgen (…) vragen zij niet: bent ge luthers? orthodox? katholiek? hervormd ? van de pinksterbeweging ? Nee. Voor hen bent ge Christen. Zij herkennen alleen een Christen ».

"De vijand vergist zich niet, hij kan goed herkennen waar Jezus is", insisteert de Paus. Hij herdacht de 21 "Koptisch-orthodoxe broeders wiens keel werd overgesneden op het strand van Libië”, in februari 2015. “Dat zijn onze broeders. Zij hebben van Jezus getuigd en zijn gestorven met de woorden op de lippen: ‘Jezus, help mij!’ (…) Zij beleden de Naam van Jezus.”

Mijn Jezus tegen de uwe

Tijdens een korte, geïmproviseerde toespraak, beveelt de Paus ook de “oecumene van het gebed, de oecumene van de weg” aan. “Zo dikwijls denken wij dat oecumene alleen het werk is van theologen.” “Het is belangrijk dat theologen studie verrichten, overeenkomen en hun meningsverschillen verwoorden”, verzekert hij, maar “ondertussen gebeurt oecumene onderweg”.

Het gaat erom op weg te gaan “met Jezus”, “niet met mijn Jezus tegen de uwe, maar met onze Jezus”. “Jezus is met ons. (…) Jezus is met ons op weg, zegt de Paus nog. Dat doet me twee vragen stellen: kan ik geloven dat Jezus met ons is? Kan ik met iedereen, samen, op weg gaan, en met Jezus?”

Volgens de Paus “is de weg simpel: door gebed en hulp aan anderen”. Christenen moeten “samen bidden: de oecumene van het gebed, de enen voor de anderen en iedereen voor de eenheid”. Zij moeten zich ook samen engageren “voor zoveel noodlijdenden, voor zoveel mannen en vrouwen die vandaag lijden onder onrecht, oorlog … die verschrikkelijke dingen”. Zo is naastenliefde “oecumene. Dat is reeds eenheid. Eenheid op weg met Jezus".

De jaarlijkse Conferentie van secretarissen van de World Christian Communions verzamelt vertegenwoordigers van de verschillende christelijke tradities voor een uitwisseling over hun gemeenschappelijk engagement. Onder de deelnemers: de Anglicaanse gemeenschap, de Wereldalliantie van Baptisten, de Oosterse Orthodoxe Kerken en die van Moskou, de Lutherse Wereld Federatie, de Pinksterbeweging, de Wereldraad van Methodisten evenals de Pauselijke Raad ter bevordering van de Eenheid van de Christenen.

Vert. Maranatha-gemeenschap
Bron: Zenit.org

Publicatiedatum: 12 oktober 2016
Laatst bewerkt: 14 oktober 2016


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test