• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Paus duidt koerswijziging aan: benadering van bio-ethische kwesties moet voortaan met meer oog voor de uitdagingen van vandaag.

In de marge van de belangrijke benoeming van de Amerikaanse bisschop Kevin Farrell aan het hoofd van het nieuwe Dicasterie voor de Leken, het Gezin en het Leven, vond een minder opgemerkte maar niet te min veelbetekenende koerswijziging plaats in de Academie voor het Leven.

Deze instelling houdt zich bezig met bio-ethische kwesties als abortus en vruchtbaarheidstechnieken. Totnogtoe werd de academie telkens geleid door bisschoppen met een ethische en medische achtergrond. Met de aanstelling van aartsbisschop Vincenzo Paglia als voorzitter komt daar verandering in. Paglia is lid van Sant’Egidio, een beweging die vooral actief is in armenzorg en vredeswerk. In 2012 werd hij voorzitter van de Pauselijke raad voor het Gezin. Paglia wordt overigens tegelijk benoemd aan het hoofd van het Pauselijk Instituut Johannes Paulus II voor Studies over Huwelijk en Gezin.

Nog opmerkelijker dan deze benoemingen, is de brief die Paus Franciscus aartsbisschop Paglia bij deze gelegenheid schreef en waarin hij de nieuwe klemtonen vastlegt voor het onderzoek aan de Academie, heel ongebruikelijk. Daarin lezen we (ingekort):

"Mijn bedoeling is dat de instituten onder jouw leiding zich op een vernieuwde manier zouden engageren in de verdieping en verspreiding van het leergezag, met oog voor de uitdagingen van de hedendaagse cultuur. Denk na over grenszones en verlies in de theologische studie nooit de pastorale benadering uit het oog, noch de aandacht voor menselijke kwetsuren."

De Paus draagt Paglia op deze klemtonen te leggen in zijn nieuwe taken:

  • Gezinnen helpen hun roeping waar te maken in kerk en wereld
  • De zorg voor de menselijke waardigheid in elke levensfase
  • Wederzijds respect tussen seksen en generaties
  • De waardigheid van elke mens verdedigen
  • De bevordering van levenskwaliteit met inbegrip van materiële en spirituele waarden
  • Een authentieke menselijke ecologie, die kan helpen om het evenwicht te herstellen tussen de mens en het hele universum

Verder schrijft de Paus: "De taak van de Kerk is om te knielen voor de wonden van mensen om ze te begrijpen, voor hen te zorgen en hen te helen. Dat is een Kerk die plaatsen van spanning en conflict kan benaderen als een veldhospitaal."

Publicatiedatum: 19 augustus 2016
Laatst bewerkt: 2 september 2017


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test