• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Kard. Sarah nodigt uit tot celebratie "Ad Dominum"

Tijdens de internationale liturgische conferentie "Sacra Liturgia" in London heeft Kard. Sarah o.a. een oproep gedaan om delen van de H. Mis weer "ad Dominum" ("naar God gericht") te celebreren. Soms wordt ook de term "ad Orientem" ("naar het oosten") gebezigd, verwijzend naar waar Christus als de opkomende zon opnieuw zal verschijnen naar Bijbels taalgebruik. Het gaat in beide termen om de gebedsrichting van de Kerk, die echter in de jaren na het Concilie, buiten de bedoeling van de Concilievaders om, op veel plekken verlaten is en als interpretatie daarvan het zogenaamde 'volksaltaar' is ontstaan, waarbij de priester in veel gevallen met zijn rug naar het Tabernakel (waar Christus in het Allerheiligst Sacrament wordt bewaard) gekeerd is gaan celebreren. Het officiële huidige Congregatie voor de Geloofsleer
Leerstellige nota ter verheldering van de laatst vastgestelde formule van de Geloofsbelijdenis
(29 juni 1998)
kent echter nog steeds de aanwijzing voor de priester om bij bepaalde gebeden vanuit de "ad Dominum"-richting zich om te draaien naar het gelovig volk.

Robert Kard. Sarah, prefect van de Congregatie voor de Eredienst en de Discipline van de Sacramenten, deed deze uitnodiging in de Robertus Kard. Sarah - Toespraak
Naar een authentieke interpretatie van Sacrosanctum Concilium
Opening van het Internationale Congres Sacra Liturgia UK 2016
(5 juli 2016)
van de conferentie op dinsdag 5 juli j.l., waarbij hij een overzicht gaf van de redenen om te komen tot een authentieke interpretatie van het liturgiedocument 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Sacrosanctum Concilium
Over de heilige liturgie
(4 december 1963)
. De vorming van priesters in de liturgie is een belangrijk startpunt, waarbij de participatie en internalisatie door de gelovigen daaraan complementair is. Gesteund door Paus Franciscus, die in april van dit jaar hem o.a. opdroeg een studie te doen naar de "hervorming van de hervorming" van de liturgie, wil de kardinaal komen tot een toepassen van wat het Concilie feitelijk heeft gewild.

De gemeenschappelijke gebedshouding en -richting van priester en gelovigen "ad Dominum" is een antwoord op het gemeenschappelijk gebed van allen tot God: niet de mens of de intermenselijke relaties (nu verzinnebeeld in het elkaar toegewend zijn) staat centraal, maar het spreken, dus bidden, van allen tot God. De wens van het Concilie, de liturgische taal van het Latijn te blijven gebruiken en alleen enkele onderdelen (de lezingen en het 'gebed van de gelovigen') in de landstaal toe te staan zou weer gerespecteerd moeten worden. Zingen van de liturgische teksten en het gebruik van het Gregoriaans daarbij kan de rijkdom van de liturgie weer terugbrengen. Op de juiste momenten stilte in acht nemen en correcte liturgische kleding dragen is een aantal van de andere [6390||hoofdkenmerken die Kard. Sarah meegaf aan de Congresgangers.

Publicatiedatum: 5 juli 2016
Laatst bewerkt: 2 augustus 2016


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test