• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Paus Franciscus: vragen om genade op barmhartigheidszondag

Paus Franciscus suggereert op deze Barmhartigheidszondag, het hart van dit [Heilig Jaar van de Barmhartigheid, de genade te vragen: “het nooit moe te worden uit de barmhartigheid van de Vader te putten en ze naar de wereld te brengen: vragen wij om zelf barmhartig te zijn, om de kracht van het Evangelie overal te verspreiden, om deze bladzijden van het Evangelie te schrijven die de apostel Johannes niet geschreven heeft”. 

Met deze suggestie eindigde Paus Franciscus zijn Paus Franciscus - Homilie
De genade om op deze barmhartigheidszondag te vragen
Zondag onder het Paasoctaaf, Beloken Pasen, Barmhartigheidszondag - Sint Pietersplein
(3 april 2016)
, ter gelegenheid van het Jubeljaar voor personen, verenigingen en gemeenschappen die de spiritualiteit van de barmhartigheid beleven. 

De Paus haalt de bemerking van de heilige Johannes aan: al wat Jezus aangaat, werd niet opgetekend … bibliotheken zouden niet volstaan. En de Paus wijst op de roeping van de gedoopten: “Wij zijn allemaal geroepen om levende schrijvers van het Evangelie te worden, dragers van de Blijde Boodschap aan elke man en elke vrouw van vandaag”. 

De Paus duidt aan hoe daartoe te komen: “wij kunnen dat doen door de lichamelijke en geestelijke werken van barmhartigheid te beoefenen, die de levensstijl van de Christen zijn. Door deze eenvoudige en sterke gebaren, soms zelfs onzichtbaar, kunnen wij hen bezoeken die in nood zijn, door hun de tederheid en troost van God te brengen. Zo doen we verder wat Jezus op Paasdag gedaan heeft, toen Hij in het hart van de bange leerlingen de barmhartigheid van de Vader heeft ingestort, door de Heilige Geest over hen te blazen, die zonden vergeeft en vreugde geeft”. 

Zie de Nederslandstalige vertaling van de gehele homilie: Paus Franciscus - Homilie
De genade om op deze barmhartigheidszondag te vragen
Zondag onder het Paasoctaaf, Beloken Pasen, Barmhartigheidszondag - Sint Pietersplein
(3 april 2016)

 

Publicatiedatum: 3 april 2016
Laatst bewerkt: 4 april 2016


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test