• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Franciscus vraagt vergeving voor onrecht jegens niet-katholieke Christenen

Rome (KRO-NCRV) 26 januari 2016 - Paus Franciscus heeft gisteren om vergeving gevraagd voor het onrecht dat katholieken hebben begaan jegens Christenen van andere denominaties. Dat deed hij gisteren tijdens de oecumenische vesperviering bij gelegenheid van het feest van de Bekering van de Apostel Paulus in de Pauselijke basiliekSan Paolo fuori le Mura in Rome.

“Als bisschop van Rome en als herder van de Katholieke Kerk bid ik om barmhartigheid en vergeving voor de niet-evangelische verhouding van katholieken tegenover andere Christenen”, zei Franciscus tijden de viering die de jaarlijkse Week van Gebed voor de Eenheid van Christenen afsloot.

“Wij kunnen wat gebeurd is niet ongedaan maken, maar we willen niet toestaan dat de last van de schuld uit het verleden er nog aan bijdraagt dat onze onderlinge betrekkingen worden vergiftigd”, zei de Paus. Hij bad tevens voor vergeving “voor de zonden van onze verdeeldheid, die een open wond is op het Lichaam van Christus”.

De vesperviering in de Sint-Paulus-buiten-de-Muren werd eveneens geleid doo de orthodoxe metropoliet Gennadios van het oecumenisch patriarchaat van Constantinopel en de anglicaanse prelaat David Moxon, die de aartsbisschop van Canterbury vertegenwoordigde.

Paus Franciscus maakte in zijn homilie onderscheid tussen ‘Kerken’ en ‘Kerkelijke gemeenschappen’. Daarmee houdt hij vast aan het onderscheid dat de Congregatie voor de Geloofsleer maakte in Congregatie voor de Geloofsleer
Dominus Iesus
Verklaring over de uniciteit en heilbrengende universaliteit van Jezus Christus en de Kerk
(6 augustus 2000)
(6 augustus 2000). Volgens dit document zijn “de apostolische successie en de geldige eucharistie” noodzakelijk voorwaarden voor het ‘Kerk’-zijn. “De Kerkelijke Gemeenschappen daarentegen, die het geldige bisschopsambt en de oorspronkelijke en volledige werkelijkheid van het eucharistische mysterie niet bewaard hebben, zijn geen Kerken in de eigenlijke betekenis”. Congregatie voor de Geloofsleer, Verklaring over de uniciteit en heilbrengende universaliteit van Jezus Christus en de Kerk, Dominus Iesus (6 aug 2000), 17 Deze tekst veroorzaakte nogal wat woede bij protestantse genootschappen.

Zie ook Afsluiting Gebedsweek voor de Eenheid: Vragen wij vooreerst vergeving voor de zonde van onze verdeeldheid

Publicatiedatum: 25 januari 2016
Laatst bewerkt: 26 januari 2016


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test