• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Help: Alineanummers binnen een document zoeken

Veel documenten zijn opgedeeld in zogenaamde "alineanummers", een doorlopende nummering door heel een document ongeacht of er ook sprake is van hoofdstukken, artikelen en/of paragrafen. 

Stel u bent binnen een groot document, bijvoorbeeld de Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
. En u wilt naar alineanummer 675 springen. 

 1. U kiest daartoe het knopje "Alineanummer", links van het invulvak. 
 2. Vult in dit invulvak 675 in. 
 3. En klik op "Zoek". 

Op het scherm verschijnt nu de inhoud van het gewenste alineanummer, met direct daarboven de plaats binnen de inhoudsopgave waar deze alinea bij thuishoort. 

Door te kiezen "Bekijk alinea 675 in de context" wordt het hele gedeelte uit de inhoudsopgave, waartoe alineanummer 675 toe behoort (subparagraaf 1 – Hij zal wederkomen in heerlijkheid), getoond, namelijk de nummers 668 tot en met 677. 

Meerdere alineanummers 

Wilt u meerdere verschillende alineanummers uit eenzelfde document bij elkaar plaatsen dan kunt al die betreffende nummers (maximaal 10 nummers omvattend) in het invulvak plaatsen door te scheiden met "." of te koppelen met "-". Dus bijv. "675.821.923-925". 

 1. U kiest daartoe het knopje "Alineanummer", links van het invulvak. 
 2. Vult in dit invulvak 675.821.923-925 in. 
 3. Let op dat u wel "in dit document" zoekt. 
 4. En klik op "Zoek". 

Omdat het meerdere nummers uit diverse gedeelten van het document kunnen zijn verschijnen nu wel de diverse gekozen alinea's, maar nu zonder de inhoudsopgave erboven (alleen de naam van het document, in dit geval "Catechismus van de Katholieke Kerk" blijft wel staan), waarin de betreffende nummers passen. Per alineanummer kunt u weer kiezen voor "Bekijk alinea 675 in de context" en verschijnt de tekst van die alinea binnen het geheel van de inhoudsgedeelte waartoe het behoort.

Als tweede mogelijkheid kunt u een alineanummer bekijken samen met de alineanummers uit de marge.

  

 1. Als u echter nu op "Bekijk alinea 675 in zijn context" klikt komt deze alineanummer opnieuw zichtbaar binnen de alinea's 668 – 677 van de inhoudsgedeelte "subparagraaf 1 – Hij zal wederkomen in heerlijkheid". 
 2. Klikt u op het kleine pijltje aan de linkerkant van de alineatekst onder nummer '675' en de in het blauw en klein gedrukte nummer '769' (zogenaamde margenummer) wordt alineanummer '675' getoond met de inhoudsopgave erboven en eronder "Alinea's in de marge van alinea 675" alsmede de inhoud van, in dit geval, alineanummer '769'.

Het margenummer (hier dus '769') wordt wel eens geplaatst als de inhoud van die alinea iets nader uitlegt of qua inhoud te maken heeft met het hoofdnummer (hier dus '675'). Zo wordt op één scherm de inhoud van met elkaar verbonden alinea's tegelijkertijd getoond. 

Het Kerkelijk Wetboek is opgedeeld in zogenaamde "canons" of "canones". De werking is dezelfde als hierboven besproken is voor een "alinea" wanneer u een bepaald "canon". Vul het nummer van het canon in, zoals bij een alinea en u komt binnen het Wetboek bij dat canon terecht. 

 

Terug naar de "Help"-pagina


Laatst bewerkt: 24 september 2018


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam, test