• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Paus beklemtoont fundamentele rol van de leek

ROME (KerkNet/VIS/Kathpress) – Paus Franciscus benadrukt in een brief aan de Pauselijke Raad voor de Leken de fundamentele rol van leken voor de vitaliteit van de katholieke kerk. "De verkondiging van het Evangelie is niet enkel een opdracht van de 'beroepsmensen van de verkondiging', maar van alle gedoopten." De paus publiceert de brief naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van '2e Vaticaans Concilie - Decreet
Apostolicam Actuositatem
Over het lekenapostolaat
(18 november 1965)
', het conciliedecreet over het lekenapostolaat dat op 18 november 1965 van kracht werd. 

Franciscus beklemtoont dat het concilie leken niet als tweederangskatholieken beschouwde of als mensen die zomaar bevelen van hogerhand moeten opvolgen. "Door hun natuurlijke verankering in de wereld zijn zij veeleer drager van het licht en de hoop van Jezus voor alle mensen." Paus Franciscus doet in de brief een oproep om de leer van het concilie steeds verder te laten doordringen en om die op de tijd van vandaag toe te passen.

Publicatiedatum: 13 november 2015
Laatst bewerkt: 13 november 2015


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test