• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Alle paragrafen slotdocument synode aangenomen

Alle 94 paragrafen van het Bisschoppensynodes
Relatio Finalis - Synode 2015
(24 oktober 2015)
hebben de vereiste tweederde meerderheid gekregen. 

Dat meldde Vaticaans woordvoerder Federico Lombardi zaterdagavond op een persconferentie in het Vaticaan. De gezinssynode wordt morgen afgesloten met een H. Mis in de Sint-Pieter, die de Paus in concelebratie met de synodevaders zal vieren.

Slechts een aanbeveling

De Italiaanse tekst van het document is inmiddels vrijgegeven. In het document worden overigens geen besluiten genomen; het is slechts een aanbeveling aan Paus Franciscus. In de Bisschoppensynodes
Relatio Finalis - Synode 2015
(24 oktober 2015)
schrijven de synodevaders dat zij het document aan de Paus geven met de vraag, er een document over het gezin op te baseren.

Toespraak Paus Franciscus en Te Deum

Paus Franciscus Paus Franciscus - Toespraak
Het woord gezin heeft een nieuwe weerklank
Aan het eind van de werkzaamheden van de 14e Gewone Bisschoppensynode (2015) - Synode-aula
(24 oktober 2015)
. Als afsluiting zongen de aanwezigen het ‘Te Deum’.

Twee kardinalen over document

Twee kardinalen lieten zich vandaag al uit over het slotdocument. Kardinaal-staatssecretaris Pietro Parolin sprak in de Corriere della Sera van een “zeer uitgewogen tekst”, die probeert rekening te houden met alle zichtswijzen.

Hertrouwd gescheidenen en de sacramenten

Op de vraag of het in de relatio van de Duitstalige werkgroep geopperde idee om hertrouwd gescheidenen in individuele, beargumenteerde gevallen toch tot de Sacramenten toe te laten, antwoordde de kardinaal: “Mijn indruk is dat geprobeerd is om overeenstemming te bereiken, en de Paus de mogelijkheid te bieden deze vragen te verdiepen.”

'Onderscheiding van situaties'

Kardinaal Christoph Schönborn zei vandaag in het Vaticaan tegen journalisten dat het in het slotdocument niet rechtstreeks zal gaan over het toelaten van hertrouwd gescheidenen tot de communie. Wel worden er volgens hem “fundamentele criteria” voor de zielzorg genoemd “ter onderscheiding van situaties” die van de katholieke leer afwijken.

St.-Johannes Paulus II

Er bestaat niet alleen zwart of wit, ging hij verder. Wat nodig is, is volgens de kardinaal steeds individuele gevallen te onderzoeken. Hij wees erop dat ook St.-Johannes Paulus II dat al schrijft in H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Familiaris Consortio
Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd
(22 november 1981)
, het document uit 1981 dat volgde op een eerdere synode over het gezin. De Poolse Paus schrijft daarin: “De herders moeten weten dat zij, uit liefde voor de waarheid, verplicht zijn de situaties goed te onderscheiden.” Even verderop voegt hij daaraan toe dat: “Niettemin bevestigt de Kerk haar praktijk, gebaseerd op de heilige Schrift, de hertrouwde gescheidenen niet tot de communie toe te laten.”

Voorwaarden

Toelating tot de sacramenten is, schrijft St.-Johannes Paulus II, gebonden aan voorwaarden: “De verzoening in het sacrament van de Boete, die de weg opent naar het sacrament van de Eucharistie, kan verder alleen verleend worden aan degenen die er berouw over hebben dat zij het teken van het verbond en de trouw van Christus geschonden hebben en die oprecht bereid zijn een vorm van leven te leiden die niet meer in tegenspraak is met de onontbindbaarheid van het huwelijk. Dit brengt concreet mee dat de man en de vrouw ‘de verplichting op zich nemen in volledige onthouding te leven, d.w.z. zich van de eigenlijke huwelijksdaad te onthouden, wanneer zij om serieuze redenen - zoals bijvoorbeeld de opvoeding van kinderen - niet kunnen voldoen aan de verplichting uit elkaar te gaan’.” H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 84

'Ja' tegen het gezin

Kardinaal Schönborn benadrukte verder dat voor hem de boodschap van de synode niet zozeer ligt in concrete individuele uitspraken, maar daarin dat de Kerk in de huidige tijd een groot “ja” zegt tegen het gezin. Volgens Schönborn is het al bemerkenswaard dat de Kerk wereldwijd twee jaar lang gedebatteerd heeft over alle positieve en moeilijke aspecten. De Bisschoppensynodes
Relatio Finalis - Synode 2015
(24 oktober 2015)
, aldus de kardinaal, is dat het gezin geen “achterhaald model” is. Het is de “fundamenteelste werkelijkheid” van de samenleving.

Publicatiedatum: 24 oktober 2015
Laatst bewerkt: 25 oktober 2015


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test