• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Ontmoeting met de pers op de vlucht Philadelphia-Rome

Er bestaat geen katholieke echtscheiding, het huwelijk is onontbindbaar

Paus Franciscus heeft uitvoerig over het gezin gesproken, met het oog op de volgende synode en in het bijzonder over de hervorming van de nietigverklaren van het huwelijk. “Zij die aan een katholieke echtscheiding denken, vergissen zich, want dit Paus Franciscus - Motu Proprio
Mitis Iudex Dominus Iesus
De Heer Jezus, barmhartige rechter - Enkele aanpassingen van het kerkelijk wetboek aangaande het huwelijksrecht
(15 augustus 2015)
heeft de deur gesloten voor echtscheiding, die langs administratieve weg zou kunnen binnensluipen. Er zal steeds een juridische weg moeten gevolgd worden.” De procedure “verandert”, de “jurisprudentie verbetert steeds”. “De synodevaders hebben dat gevraagd : een versnelde procedure voor nietigverklaren van een huwelijk”.

“Dit document, dit Paus Franciscus - Motu Proprio
Mitis Iudex Dominus Iesus
De Heer Jezus, barmhartige rechter - Enkele aanpassingen van het kerkelijk wetboek aangaande het huwelijksrecht
(15 augustus 2015)
, vergemakkelijkt de procedure in termen van tijd, maar het gaat niet om een echtscheiding want het huwelijk is onontbindbaar wanneer het een sacrament is en dat kan de Kerk niet veranderen. Zo is de leer. Het is een onontbindbaar sacrament. De wettelijke procedure is daar om te bewijzen dat wat een sacrament leek te zijn, geen sacrament was. Door gebrek aan vrijheid bijvoorbeeld, of gebrek aan maturiteit of door een mentale ziekte … er zijn vele redenen die na bestudering, na onderzoek, aansporen om te zeggen: nee, daar was geen sacrament want die persoon was niet vrij.”

“In Buenos Aires vonden velen dat een verloofde moet trouwen wanneer zij zwanger is. Persoonlijk gaf ik priesters als raad, maar met klem, ik verbood hun bijna hen in die omstandigheden te laten trouwen. Wij noemen dat “een snelle trouw” om de schijn te redden.” 

De Paus sprak ook over het "probleem van het tweede huwelijk, gescheidenen die een nieuwe verbintenis aangaan": "het lijkt mij een beetje simplistisch te zeggen dat de oplossing voor die personen erin bestaat dat zij de Communie mogen ontvangen. Dat is geen oplossing”.

Wat de kwestie betreft van “nieuwe verbintenissen van gescheidenen, is dat niet het enige probleem”, zegt de Paus die uitnodigt het Bisschoppensynodes
Instrumentum Laboris voor de 14e Gewone Bisschoppensynode (2015)
De roeping en de missie van het gezin in de Kerk en de moderne wereld
(23 juni 2015)
te lezen. “Bijvoorbeeld: jongeren huwen niet, zij willen niet huwen. Dat is een pastoraal probleem voor de Kerk. Een ander probleem: de affectieve maturiteit voor het huwelijk.” De synode “moet goed nadenken over de voorbereiding op het huwelijk: het is één van de moeilijkste dingen”.

“En er zijn veel problemen … Maar zij worden allemaal opgesomd in het Bisschoppensynodes
Instrumentum Laboris voor de 14e Gewone Bisschoppensynode (2015)
De roeping en de missie van het gezin in de Kerk en de moderne wereld
(23 juni 2015)
. Maar ik waardeer het dat u mij de vraag over katholieke echtscheiding gesteld heeft: nee, dat bestaat niet. Ofwel had het huwelijk niet plaats – en dat is het geval van nietigheid, het heeft niet bestaan – ofwel heeft het wel bestaan, en is het onontbindbaar. Dat is duidelijk.”

Opvang van migranten : vroeg of laat, vallen de muren …

Paus Franciscus sprak over Afrika, sinds lang een “uitgebuit continent”: “In plaats van een continent, land of grond uit te buiten, moeten investeringen gebeuren zodat de mensen werk hebben”, wat “deze crisis zou voorkomen”.

De Paus bekritiseerde ook de muren die opnieuw opgetrokken worden in het midden van Europa: “U weet hoe muren eindigen. Allemaal. Alle muren storten in elkaar: vandaag, morgen of binnen honderd jaar... Een muur is geen oplossing. Op dit ogenblik is Europa in moeilijkheden, dat is waar. Wij moeten verstandig zijn, omdat die migratiestroom er is en oplossingen niet gemakkelijk gevonden worden. Maar door dialoog tussen de landen moeten ze gevonden worden. Muren zijn nooit een oplossing; bruggen daarentegen wel, altijd. Wat ik van muren, hindernissen denk ... Het probleem blijft, en het blijft met meer haat”.

Gewetensbezwaar, een mensenrecht dat moet gerespecteerd worden

Ondervraagd over gewetensbezwaar, in het bijzonder voor functionarissen die in de Verenigde Staten geweigerd hebben certificaten voor een “homoseksueel verbintenis” te ondertekenen, zegt de Paus dat “gewetensbezwaar een recht is en als iemand niet toestaat gewetensbezwaar in te roepen, deze persoon een recht negeert”.

Vert. Maranatha-gemeenschap
Bron: Zenit.org (Franstalig)

Zie ook bericht: Paus tijdens korte persontmoeting op de terugreis van de VS naar Rome

Zie het overzicht in het dossier: Paus Franciscus bezoekt Cuba en VS

Publicatiedatum: 28 september 2015
Laatst bewerkt: 28 september 2015


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test