• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Paus gaat in op hete hangijzers tijdens de terugreis van Latijns-Amerika

Griekenland, een marxistisch kruis, diplomatie … Wat Paus Franciscus hierover zei op de persconferentie in het vliegtuig.

Griekenland: de Griekse regeringen hebben het land in deze toestand gebracht

Wat denkt Paus Franciscus hierover? “Het zou te gemakkelijk zijn te zeggen dat de fout in één kamp ligt”, was zijn antwoord. De Paus weigerde wie dan ook gelijk te geven. “De Griekse regeringen die het land in deze toestand van internationale schuld gebracht hebben, dragen een verantwoordelijkheid. Met de nieuwe regering merken we een tamelijk rechtvaardige herziening.” De Paus hoopt dat een weg zal gevonden worden om het Griekse probleem op te lossen, maar ook een instrument van “waakzaamheid” opdat andere landen “niet in hetzelfde probleem terecht komen, want deze weg van leningen en schulden stopt nooit”. De Argentijnse Paus stelt zich de vraag: als een onderneming bankroet gaat, waarom zou een land dat niet kunnen, zodat men het te hulp komt?

Een kruis in de vorm van hamer en sikkel

Aangaande het geschenk van Evo Morales, zei de Paus aanvankelijk “verbaasd” te zijn. “Ik wist niet dat pater Luis Espinal beeldhouwer en dichter was, ik ben het pas deze dagen te weten gekomen, het was voor mij een verrassing.” Dit werk behoort tot “kunst als vorm van protest, die in sommige gevallen offensief kan zijn”. In dit concrete geval: pater Espinal werd gedood in 1980, ten tijde van de bevrijdingstheologie, een theologie met vele afwijkingen en één ervan was het hanteren van een marxistische analyse van de werkelijkheid; pater Espinal behoorde tot die stroming. De Paus herinnerde eraan dat de generale overste van de jezuïeten in die tijd, pater Arrupe, aan heel de Sociëteit van Jezus een brief geschreven had over de marxistische analyse van de werkelijkheid met een poging ze te stuiten. “Nee, dat gaat niet.”

Vier jaar later, in 1984, publiceerde de Congregatie voor de Geloofsleer "een Congregatie voor de Geloofsleer
Libertatis nuntius
Instructie over bepaalde aspecten van de Theologie van de Bevrijding
(6 augustus 1984)
, de eerste over de bevrijdingstheologie, met kritiek". De Paus vraagt om van die periode de hermeneutiek te doen. “Espinal was door deze marxistische analyse van de werkelijkheid begeesterd, evenals door de theologie die van het marxisme gebruik maakt. Dat is de oorsprong van dit kunstwerk. De gedichten van Espinal behoren eveneens tot dit genre van protest, maar het was zijn leven, zijn denken, hij was een apart man, een groot menselijk genie, die zijn strijd te goeder trouw voerde. Door de hermeneutiek te doen van deze kunstvorm, begrijp ik dit kunstwerk. En voor mij was dit geschenk geen belediging. Maar ik heb die hermeneutiek moeten doen en ik zeg het u opdat hieromtrent geen verkeerde mening de ronde zou doen.” De Paus heeft het kruis bewaard dat de Boliviaanse president heeft geschonken.

Tijdens de hele persconferentie heeft Paus Franciscus de nadruk gelegd op het begrip hermeneutiek. Hij gaf de journalisten zelfs een raad: “Een tekst kan niet door één enkele zin geïnterpreteerd worden, er moet aan hermeneutiek gedaan worden vanuit de context. Als men over het verleden spreekt, moet dit feit geïnterpreteerd worden vanuit de hermeneutiek van die tijd”.

De hedendaagse economie is dodelijk

Een uitdrukking van Paus Franciscus die men terugvindt in Paus Franciscus - Encycliek
Laudato Si
Wees geprezen - over de zorg voor het gemeenschappelijke huis
(24 mei 2015)
en Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Evangelii Gaudium
Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie
(24 november 2013)
. Een uitspraak die volgens een journalist, in de kapitalistische Verenigde Staten slecht is aangekomen. De Paus zegt kennis genomen te hebben van de kritiek, maar nog niet de tijd gehad te hebben om ze te bestuderen ten einde er een gesprek over aan te knopen. Hij zal het voor september doen, datum van zijn volgende reis naar Cuba en de Verenigde Staten. Twee landen over wiens historische toenadering hij zich verheugt - toenadering die op 17 december laatstleden werd aangekondigd. 

De Paus werd eveneens en meermaals bevraagd over zijn toespraak voor de volksbewegingen. Hij had toen namelijk kritiek geuit op de bezuinigingspolitiek maar ook op het huidige economische systeem dat ten allen koste winst oplegt.

bron: Radio Vaticaan / aleteia
vert. Maranatha-gemeenschap

Publicatiedatum: 13 juli 2015
Laatst bewerkt: 24 juli 2015


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test