• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Paus vraagt onderzoek naar verschillen tussen de vrouwelijke en de mannelijke zijnswijze van de mens

BRUSSEL (KerkNet/KatholiekNederland) - Paus Benedictus XVI wil dat katholieke onderwijsinstellingen meer wetenschappelijk onderzoek doen naar de verschillen tussen de vrouwelijke en de mannelijke zijnswijze van de mens. Hij deed de Paus Benedictus XVI - Toespraak
Tot de deelnemers aan het internationale bijeenkomst Vrouw en man, het humanum in zijn geheel
Bij gelegenheid van de 20e verjaardag van Mulieris Dignitatem - Sala Clementina (9 februari 2008)
zaterdag op een internationaal congres van de Pauselijke Lekenraad bij de 20e verjaardag van de Apostolische Brief H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Brief
Mulieris Dignitatem
Over de waardigheid en de roeping van de vrouw
(15 augustus 1988)
:  "We hebben behoefte aan nieuw antropologisch onderzoek dat op basis van de grote christelijke traditie de nieuwe vorderingen van de wetenschap en het hedendaagse culturele aanvoelingsvermogen erbij betrekt. Zo willen we niet alleen komen tot een dieper inzicht in de identiteit van de vrouw, maar ook in die van de man, die niet zelden doel van eenzijdige en ideologische overwegingen is."

De Paus keerde zich tegen alle culturele, politieke en wetenschappelijke stromingen die de identiteit van de seksen herleiden tot een puur sociale constructie of een product van biologische mechanismen. Hij onderstreepte dat de geslachtelijke verschillen gegeven zijn in de door God gegeven scheppingsorde. "God heeft de mens als man en vrouw geschapen als eenheid en tegelijk als complementaire verscheidenheid." Benedictus XVI haalde fel uit naar vrouwonvriendelijke culturen. "Het christendom proclameert dat de vrouw in waarde en verantwoordelijkheid gelijk is aan de man. Er zijn plaatsen en culturen waar vrouwen alleen al op basis van het feit dat ze vrouwen zijn, gediscrimineerd en ondergewaardeerd worden. Daarvoor worden zelfs religieuze redenen aangevoerd en wordt er familiale en sociale druk uitgeoefend om de ongelijkheid van de geslachten voort te zetten. Ook wordt de vrouw er geweld aangedaan wanneer zij lichamelijk wordt mishandeld of misbruikt in de reclame- en amusementsindustrie." Aan het einde van zijn betoog riep de Paus op tot verzet tegen elke vorm van vrouwenonderdrukking. "Christenen moeten overal van een cultuur eisen dat ze de gelijke waarde van de vrouw erkent, zowel in het recht als in de werkelijkheid van de feiten."

Publicatiedatum: 9 februari 2008
Laatst bewerkt: 11 november 2014


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test