• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Nederlandse vertaling Compendium van de Sociale Leer van de Kerk voorgesteld

BRUSSEL (KerkNet) - In het 'Hof van Liere' te Antwerpen werd op 24 januari 2008 de Nederlandse vertaling van het 'Pauselijke Raad "Justitia et Pax"
Compendium van de Sociale Leer van de Kerk
(26 oktober 2004)
' (LICAP) voorgesteld. De vertaling, op initiatief van de UCSIA en het International Institute Canon Triest van de Broeders van Liefde in samenwerking en met goedkeuring van de Belgische en Nederlandse Bisschoppenconferenties, moet ertoe bijdragen dat de Sociale leer van de Kerk beter gekend en toegepast wordt. Mgr. James Reinert vertegenwoordigde kardinaal Martino, voorzitter van de Pauselijke Raad 'Justitia et Pax'. Hij gaf een overzicht van de Sociale leer van de Kerk zoals deze in de grote sociale encyclieken werd uitgewerkt gedurende de voorbije 120 jaar. Tegelijk riep hij op om ook vandaag het grote belang van de sociale leer te onderkennen voor de ontwikkeling van de maatschappij in al haar geledingen.

De Nederlandse professor G.J.M. van Wissen van de Universiteit van Amsterdam schetste het ontstaan van de sociale leer, terwijl Broeder René Stockman, generale overste van de Broeders van Liefde aantoonde dat de sociale leer reeds heel vroeg werd beoefend door de apostolische congregaties. Pater Ludwig Van Heucke, jezuïet, getuigde hoe in de Sociëteit van Jezus de sociale leer vooral in de laatste decennia steeds meer vorm en inhoud kreeg. Tot slot overhandigde kanunnik Etienne Quintiens, secretaris van de Belgische Bisschoppenconferentie en voorzitter van LICAP, de eerste exemplaren van het vertaalde compendium aan de sprekers.

Publicatiedatum: 25 januari 2008
Laatst bewerkt: 26 maart 2015


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test