• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Kard. Müller zet de kaders van de geloofsleer en de structuur van de Kerk uiteen

Na de Duitse curiekardinaal Paul Cordes, uitte nu ook de Duitse kardinaal Gerhard Müller, de prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer, in een interview met het Franse weekblad 'Famille chrétienne', in niet mis te verstane woorden kritiek op uitspraken van kardinaal Marx. Müller stelde, alluderend op de eerdere uitspraak van kardinaal Marx, dat de bisdommen geen filiaal zijn van het secretariaat van de bisschoppenconferentie of van het (aarts)bisdom waarvan de (aarts)bisschop voorzitter is van de bisschoppen. "De voorzitter van een bisschoppenconferentie is niet meer dan een technische moderator en beschikt niet over een speciaal leergezag."

Kardinaal Müller geeft aan dat uitspraken zoals die van kardinaal Marx tot een polarisatie dreigen te leiden tussen de plaatselijke en de universele Kerk, terwijl de katholiciteit juist gelegen is in die universele verbondenheid, onder meer ook in verband met het leergezag. Kardinaal Müller: "De Kerk is niet de som van de nationale kerken, waarvan de voorzitters een universele leider kunnen kiezen." Hij noemt het een “antikatholieke idee” om leerstellige of disciplinaire beslissingen inzake huwelijk en gezin naar de bisschoppenconferenties te delegeren. "Bisschoppenconferenties beschikken weliswaar over een zekere bevoegdheid met betrekking tot sommige kwesties, maar zij beschikken niet over een leergezag naast de paus of de gemeenschap van alle bisschoppen. De kerk is geen liefdadigheidsorganisatie waarbij het volstaat om te zeggen dat wij het goede voor iedereen wensen."

In twee bijdragen, gepubliceerd op de website van de Congregatie voor de Geloofsleer, heeft Kardinaal Müller de theologische kaders aangegeven van de herstructurering van de Romeinse Curie, waarbij ook de verhouding tot Bisschoppenconferenties aan bod komen. In een andere bijdrage wordt ingegaan op het belang van de Doctrinaire Commissies, die in ieder Bisdom of Bisschoppenconferentie aanwezig moet zijn, en hoe deze zich verhouden tot de geloofsleer, zoals deze in de wereldkerk beleden wordt.

De volledige Nederlandstalige vertalingen van beide bijdragen zijn beschikbaar op deze site:

Publicatiedatum: 31 maart 2015
Laatst bewerkt: 31 maart 2015


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test