• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Paus Franciscus: "Vrouwen moeten een belangrijkere inbreng in de Kerk krijgen"

ROME (KerkNet/La Croix/Kathpress) – De Paus drong zaterdag aan op een sterkere aanwezigheid van vrouwen in het kerkelijke leven, zowel in de pastoraal als de theologische bezinning. Tijdens Paus Franciscus - Toespraak
Vrouw en cultuur: gelijkheid en verscheidenheid
Tot de deelnemers aan de algemene vergadering van de Pauselijke Raad voor de Cultuur - Sala del Concistorio
(7 februari 2015)
tot de leden en raadgevers van de Pauselijke Raad voor de Cultuur op het einde van hun overleg over 'De Cultuur van Vrouwen – Gelijkheid en verschillen' zei de Paus: "Ik ben overtuigd van de noodzaak om vrouwen sterker in het kerkelijke leven te betrekken en hen te verwelkomen, rekening houdend met de culturele gevoeligheden en de veranderende maatschappelijke omstandigheden." Franciscus sprak de hoop uit dat vrouwen een sterkere impuls kunnen geven aan kerkelijke gemeenschappen, onder meer door hen meer pastorale verantwoordelijkheden toe te vertrouwen. Daarbij moet ernaar gestreefd worden dat die verantwoordelijkheden verzoenbaar zijn met het gezinsleven. "Alle instellingen, inclusief de Kerk, moeten ervoor zorgen dat vrouwen een vrije keuze hebben."

In de toespraak verwees Paus Franciscus naar de complementariteit van man en vrouw. Hij herinnerde ook aan de evolutie van sociale ondergeschiktheid van vrouwen naar complementariteit. Tegelijk waarschuwde hij voor een simplistische gelijkschakeling van man en vrouw, waarbij er niet langer oog is voor de verschillen. Franciscus pleit voor een gelijkwaardigheid, in verscheidenheid. "Beide geslachten moeten erkennen dat zij op elkaar zijn aangewezen." Tegelijk stelt Franciscus vast dat vrouwen en meisjes vandaag nog steeds te vaak slachtoffer zijn van allerhande vormen van slavernij, tot handelswaar worden gedegradeerd en zelfs als voorwerp op de markt worden verkocht. "Velen zijn slachtoffer van geweld of hun lichaam wordt verminkt. Zij lopen gevaar, worden uitgebuit of zijn slachtoffer van een wegwerpcultuur", zei de Paus, die aandrong op een betere bescherming van vrouwen.

De uitspraken van de Paus komen op de vooravond van het consistorie, waarin de hervorming van de Romeinse curie centraal staat. Kardinaal Reinhard Marx, zei vorig weekend al, dat het niet langer vanzelfsprekend mag zijn dat alle Congregaties en Pauselijke raden door priesters worden geleid.

Zie de Nederlandse vertaling van de volledige toespraak: Paus Franciscus - Toespraak
Vrouw en cultuur: gelijkheid en verscheidenheid
Tot de deelnemers aan de algemene vergadering van de Pauselijke Raad voor de Cultuur - Sala del Concistorio
(7 februari 2015)

Publicatiedatum: 9 februari 2015
Laatst bewerkt: 11 februari 2015


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test