• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Vier Italianen en twee Indiërs heilig verklaard

ROME (KerkNet) – Paus Franciscus heeft vandaag, op het feest van Christus, Koning van het Heelal, in aanwezigheid van 50.000 gelovigen vier Italiaanse zaligen en twee Indiërs van de Syro-Malabaarse Kerk heilig verklaard. De meeste nieuwe heiligen zijn ordestichters. Paus Franciscus prees tijdens de viering hun inzet voor de noodlijdenden, zieken, bejaarden en pelgrims. “Hun sterke persoonlijke relatie met God vormde de basis voor hun ware naastenliefde. Dat moet een aansporing zijn voor alle gelovigen.” Paus Franciscus, Homilie, Hoogfeest van Christus, Koning van het Heelal (A) - H. Mis waaronder 6 heiligverklaringen - Sint Pietersplein, Jezus’ Rijk komt tot stand door nabijheid en tederheid (23 nov 2014), 4

De nieuwe heiligen zijn de Indiase priester Kuriakose Elias Chavara (1805-1871), de Indiase karmelietes Eufrasia van het Heilige Hart van Jezus Eluvathingal (1877-1952), de Italiaanse bisschop en ordestichter Giovanni Antonio Farina (1803-1888), de Italiaanse minderbroeder Ludovic de Casoria (1814-1885), de Calabrese oblaat Nicola de Longobardi (geboren als Battista Clemente Saggio, 1649-1709) en de franciscaan Amato Ronconi (1226-1292) van de derde orde van de franciscanen en stichter van de Hospitaliteit van Saludecio.

Eerste Syro-Malabaarse heiligen

De priester Kuriakose Elias Chavara is de stichter van de ongeschoeide karmelietessen van de Onbevlekte Maagd Maria, de grootste kloostercongregatie van de Syro-Malabaarse Kerk, waartoe ook de karmelietes Eufrasia behoorde. Elias Chavara werd in 1805 in Kainakary geboren en leerde dankzij een goede opleiding de verschillende talen en dialecten van India goed kennen. In 1857 ging zijn droom in vervulling om een kloosterorde te stichten. In 1866 werd de eerste zuster ingekleed van de 'derde orde van ongeschoeide karmelietessen van de Onbevlekte Maagd Maria', die bekend werd als de congregatie van de Karmelberg. Hij bleef de congregatie leiden tot aan zijn dood. Volgens historici wist hij dankzij zijn verzoenende houding een breuk binnen de Syro-Malabaarse kerk te beletten.

In het spoor van Sint-Franciscus

Amato Ronconi werd in 1226 geboren in Saludecio in een rijke familie. Geïnspireerd door het evangelie zou hij zich aanvankelijk toeleggen op de ontvangst van de armen en pelgrims in een huis op de berg Orciale. In navolging van de heilige Franciscus schonk hij alle rijkdom aan de armen en trok zich terug voor een leven van strenge boetedoening.
De Italiaanse minderbroeder Ludovico van Casoria (geboren als Archangelo Palmentieri, 1814-1885) is stichter van de congregatie van de Franciscanessen van de Heilige Elizabeth, bekend als de Grijze Zusters.
Nicola de Longobardi (1650-1709) was een boerenzoon die werd toegewezen aan het klooster. Door zijn faam van deugdzaamheid werd hij naar Rome geroepen. Later werd hij naar Napels en het heiligdom van San Francesco di Paola gestuurd. Hij stond bekend om zijn visioenen. Er werden ook al snel wonderen aan hem toegeschreven. Bij zijn dood werd de kist drie dagen lang uitgestald, om alle gelovigen de kans te geven afscheid te nemen. Hij werd in 1786 door Paus Pius VI zalig verklaard.

Bisschop Johannes Farina werd in 1803 geboren in de buurt van het Noord-Italiaanse Vicenza. Hij was verstandig en een goede predikant, die al kort na zijn priesterwijding in 1827 werd gevraagd om les te geven aan het seminarie van Vicenza. In 1836 stichtte hij de zustercongregatie van de Dochters van de Heilige Harten, die zich toelegde op het onderwijs en de 'culturele en morele verheffing van meisjes'. Hij was bisschop van Treviso van 1850 tot 18 juni 1860. Hij nam deel aan het Eerste Vaticaans Concilie, waar hij een fel pleitbezorger was van het dogma van de 1e Vaticaans Concilie
Pastor Aeternus
4e Zitting - Dogmatische Constitutie over de Kerk van Christus
(18 juli 1870)
.

Publicatiedatum: 23 november 2014
Laatst bewerkt: 24 november 2014


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test