• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Paus Franciscus ontvangt Evangelische Wereldalliantie

Paus Franciscus drukt zijn vertrouwen uit in de gave van een “nieuwe fase” in de betrekkingen tussen katholieken en evangelische Christenen, om “het verlangen van de Heer het Evangelie tot aan de uiteinden der aarde te brengen, vollediger te verwezenlijken”. Want, zegt hij, “het mysterie van de eenheid van de Kerk gaat aan ons vooraf”.

De paus Paus Franciscus - Toespraak
Nieuwe fase in de betrekkingen tussen Katholieken en evangelische christenen
Bij de ontvangst van de Evangelische Wereldalliantie
(6 november 2014)
van de Evangelische Wereldalliantie, die 128 nationale Kerken groepeert en een honderdtal organisaties die over de wereld ongeveer 600 miljoen evangelische Christenen vertegenwoordigen.

De paus benadrukte het feit dat Gods genade aan het handelen van de mens voorafgaat: “De Heer gaat ons voor met Zijn liefde en genade. Hij gaat onze gemeenschappen voor; Hij gaat voor, Hij anticipeert en bereidt de harten van hen die het Evangelie verkondigen en van hen die het Evangelie van het heil ontvangen. (…)

De paus citeert de heilige Paulus, verwijst naar het Tweede Vaticaans Concilie (het decreet over de oecumene 2e Vaticaans Concilie - Decreet
Unitatis Redintegratio
Over de oecumene
(21 november 1964)
), naar zijn apostolische Exhortatie over de Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Evangelii Gaudium
Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie
(24 november 2013)
, maar ook naar een minder gekend document, uitgewerkt door de deelnemers aan de derde consultatie onder Christenen, georganiseerd in Bangkok, Thailand, van 25 tot 28 januari 2011, met als titel: “Christelijk getuigenis in een Multi-religieuze wereld: aanbevelingen voor het beleid”.

Vert.: Maranatha-gemeenschap
Bron: zenit.org

Zie de toespraak Paus Franciscus - Toespraak
Nieuwe fase in de betrekkingen tussen Katholieken en evangelische christenen
Bij de ontvangst van de Evangelische Wereldalliantie
(6 november 2014)

Publicatiedatum: 13 november 2014
Laatst bewerkt: 13 november 2014


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test