• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Rapporten van Synodekringen gepresenteerd

(RKK) – Donderdag zijn tijdens de twaalfde algemene congregatie van de bisschoppensynode over het gezin de rapporten van de tien kleine groepen synodedeelnemers gepresenteerd. In deze zogeheten circuli (‘kringen’) is het maandag verschenen Bisschoppensynodes
Relatio post disceptationem - Synode 2014
Tussentijds rapport 3e Buitengewone Synode over huwelijk en gezin (13 oktober 2014)
van de plenaire vergaderingen van de eerste synodeweek besproken.

De synodedeelnemers (bisschoppen, experts en auditoren) waren opgedeeld in vier taalgroepen. De Franstalige groep (Circulus Gallicus) bestond uit twee subkringen, de Engelstalige (Circulus Anglicus) uit drie, de Italiaanstalige (Circulus Italicus) uit drie en de Spaanstalige (Circulus Hibericus) uit twee.

In sommige rapporten (relationes) werd uiting gegeven aan het ongenoegen van synodedeelnemers over de verwarring die is ontstaan na de publicatie van de relatio post disceptationem (RPD). Zij roepen het presidium en het secretariaat van de Bisschoppensynode op tot een helderder synodaal eindstuk (relatio Synodi).

In het rapport van Circulus Gallicus B, onder leiding van kardinaal Christoph Schönborn, werd onder meer afstand genomen van elke vorm van ongerechtvaardigde discriminatie van homoseksuelen. “Maar dat betekent niet dat de Kerk homoseksuele praktijken moet legitimeren en nog minder dat zij het zogenaamde homoseksuele ‘huwelijk’ moet erkennen, zoals sommige staten doen. Integendeel, wij wijzen alle manoeuvres van bepaalde internationale organisaties af, die door middel van financiële chantage, aan arme landen wetgeving opleggen die een zogenaamd homoseksuele ‘huwelijk’ instelt.”

In Circulus Anglicus A, onder leiding van kardinaal Raymond Burke, werd blijk gegeven van bedenkingen bij het principe van gradualiteit. “Wij hebben in onze amendementen aan willen geven dat we niet spreken van de gradualiteit van de leer van geloof en zeden, maar eerder van de graduele morele groei van het individu in zijn of haar handelingen.”

In Circulus Anglicus B, onder leiding van kardinaal Wilfrid Napier, sprak men erover dat in sommige delen van de wereld kinderen worden ervaren als een last in plaats van als een geschenk van God. De groep gaf aan dat "kinderen echt de grootste gave van het huwelijk is". Deze Engelstalige kring wil dat de Kerk de boodschap van Humanae Vitae positief herwaardeert.

In Circulus Ibericus A, onder leiding van kardinaal Francisco Robles Ortega, had men bezwaren tegen het begrip ‘homoseksuelen’ in nummer 50 van de RPD. Dit begrip veronderstelt dat homoseksualiteit een wezenseigenschap oftewel een geaardheid van een persoon is. Beter is het volgens deze Spaanstalige synodedeelnemers om voortaan te spreken van ‘mensen met homoseksuele neigingen’.

Teksten van de tien rapporten: http://press.vatican.va/content/salastampa/en/bollettino/pubblico/2014/10/16/0763/03042.html

Publicatiedatum: 16 oktober 2014
Laatst bewerkt: 18 oktober 2014


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test