• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Teksten uit het boek 'Remaining in the truth of Christ'

"Omdat het de taak is van het apostolische ambt te garanderen dat de Kerk volhardt in de waarheid van Christus en dat zij daar steeds dieper in doordringt, moeten de herders de geloofszin bevorderen in alle gelovigen, de echtheid van zijn expressies gezagvol onderzoeken en beoordelen en de gelovigen opvoeden tot een steeds rijper begrip van de evangelische waarheid." H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Familiaris Consortio
Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd
(22 november 1981)

Het boek "Remaining in the truth of Christ - Marriage and Communion in the Catholic Church" van Robert Dodaro (Uitg. Ignatius Press) dat in het Engels en het Italiaans verschijnt laat stof opwaaien in aanloop naar de Familiesynode van oktober 2014. Een vijftal Kardinalen en enkele andere auteurs leggen uit hoe de kerkelijke leer is omtrent degenen die vanuit een nog bestaand kerkelijk huwelijk, zonder nietigverklaring, de partner daarin verlaten en een burgerlijk huwelijk aangaan met een andere partner en die toch de Sacramenten in de Kerk willen ontvangen.

In februari 2014 heeft Kardinaal Kasper een omstreden mening geponeerd, waarin hij suggereert dat er wel wegen zouden zijn om vanuit de aangegeven zondige situatie toch toegelaten te kunnen worden tot de Sacramenten. In het boek "Remaining in the truth of Christ" wordt, op basis van bestaande teksten en nieuwe bijdragen, een rectificatie gegeven van enkele stellingen van Kardinaal Kasper.

Enkele van de bijdragen in het genoemde boek, waaronder de bijdrage Congregatie voor de Geloofsleer
Getuige voor de kracht van de genade
Over de onontbindbaarheid van het huwelijk en de discussie over de burgerlijk hertrouwden en de Sacramenten
(15 juni 2013)
van Kardinaal Müller, prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer, staan al geruime tijd in een Nederlandse vertaling op de site www.rkdocumenten.nl. Over het onderhavige onderwerp, slechts een beperkt deel van de gezinspastoraal, zij het op het moment nadrukkelijk in discussie, is het goed inzicht te hebben in de ontwikkeling en onderbouwing van de bestendige leer van de Kerk. Zie daartoe het dossier Onmogelijkheid tot het toelaten tot de Sacramenten van burgerlijk hertrouwde kerkelijk niet-gescheidenen

Publicatiedatum: 20 september 2014
Laatst bewerkt: 26 maart 2015


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test