• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Aswoensdag - zegening en oplegging van de as

De priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers in het Aartsbisdom Utrecht hebben afgelopen week een brief ontvangen met daarbij een zogeheten indult van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten betreffende de zegening en de oplegging van de as op Aswoensdag. In dit indult wordt de mogelijkheid gegeven dat - naast de priester - ook de diaken de as kan opleggen aan de gelovigen. Tot nu toe was de oplegging van de as voorbehouden aan priesters. In het ‘Directorium voor de Nederlandse Kerkprovincie - Kalender 2013/2014’ staat daarom: “De zegening en de oplegging van de as gebeuren door de priester. De liturgische boeken voorzien niet in de mogelijkheid dat leken dit doen. Dat is te begrijpen vanuit de band van dit expliciete boete-element met het sacrament van de boete” (pag. 70).

In de brief schrijft kardinaal Eijk dat de Nederlandse bisschoppen bij de Congregatie “hebben gesondeerd of het mogelijk is dat ook diakens als buitengewoon bedienaren de as kunnen zegenen en opleggen. De Congregatie biedt in haar indult voor een periode van vier jaar de mogelijkheid dat ook diakens de as kunnen opleggen. De zegening van de as blijft evenwel voorbehouden aan de priesters.” Kardinaal Eijk: “Diakens kunnen - indien dat nodig is - de bisschop en de priester assisteren bij het opleggen van de as tijdens de viering van Aswoensdag. Ook kunnen zij - nadat zij zelf in een eucharistieviering het askruisje ontvangen hebben - in andere vieringen de as aan anderen opleggen, hetzij in een andere kerk, hetzij bij zieken en ouderen die niet in de gelegenheid zijn om naar de kerk te komen. Aanbevolen wordt daar een viering van het Woord aan vooraf te laten gaan.”

Bron: Aartbisdom Utrecht

Zie het indult van 13-01-2014:

Publicatiedatum: 17 september 2014
Laatst bewerkt: 2 oktober 2014


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test