• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Kardinaal Müller zet zich opnieuw in voor correct verstaan van huwelijk en Sacrament

De prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer, Gerhard Kardinaal Müller, heeft in een recent lang interview nogmaals de leer van de Kerk omtrent het huwelijk, echtscheiding en de toelating tot de Sacramenten uiteen gezet. Hij stelt zich op tegen de idee waarbij het toegestaan zou zijn om een tweede huwelijk aan te gaan terwijl de eerste partner nog leeft. Hij wordt hierin gesteund door o.a. Kardinaal Sebastián, die ook oneens is met hetgeen Kardinaal Kasper gezegd heeft over dit onderwerp. Vgl. Walter Kardinaal Kasper, Toespraak, De schepping sluit eens en voorgoed de gendertheorieën uit. Man en vrouw zijn samen en in de kern van het gezin toekomst, sociale deugd, zoeken naar geluk - Rede tot het Buitengewoon Consistorie (Nieuwe Synodehal, Vaticaan), Evangelie van het gezin (20 feb 2014) De vraag is nu aan welke kant Paus Franciscus staat?

Sandro Magister bericht over het interview dat Carlos Granaods, directeur van de Biblioteca de Autores Cristianos de Madrid met Kardinaal Müller gehouden heeft en het verschijnt simultaan in Italië, Spanje en de Verenigde Staten. De Kardinaal herneemt en ontwikkelt verder hetgeen hij al eerder hieromtrent gezegd heeft, o.a. in een stuk de L'Osservatore Romano: Congregatie voor de Geloofsleer
Getuige voor de kracht van de genade
Over de onontbindbaarheid van het huwelijk en de discussie over de burgerlijk hertrouwden en de Sacramenten
(15 juni 2013)
.

In het voorwoord schrijft Fernando Kardinaal Sebastián Aguilar, de vroegere aartsbisschop van Pamplona: "Het hoofdprobleem van de Kerk ten aanzien van het gezin is niet het relatief kleine aantal gescheidenen die hertrouwd zijn en de H. Eucharistie willen ontvangen. Ons meest serieuze probleem is het grote aantal gedoopten die een burgerlijk huwelijk aangaan en van sacramenteel getrouwden die niet in huwelijk niet leven volgens de christelijke richtlijnen en de leer van de Kerk, waardoor ze anders tot levende iconen zouden zijn geworden van Christus' liefde voor zijn Kerk en werkzaamheid in deze wereld."

In het interview bekritiseert Kardinaal Müller degenen die zich achter uitspraken van de Paus verschuilen en hem willen laten bijdraaien naar een "pastorale" aanpassing van het huwelijk. Hij zegt daarbij o.a.: "(Paus Franciscus spreekt) over het beeld van het veldhospitaal en dat is mooi. Maar we kunnen de woorden van de Paus niet manipuleren door het te verengen tot de gehele realiteit van de Kerk naar dit beeld. De Kerk is in zichzelf geen hospitaal: de Kerk is ook het huis van de Vader."

En ook: "Een eenvoudige "aanpassing aan" de verwachtingen van de wereld van de werkelijkheid van het huwelijk zal geen vrucht dragen en eerder contraproductief zijn: de Kerk kan geen antwoord geven op de uitdagingen van de moderne wereld door een pragmatische aanpassing daaraan. In het te weer stellen tegen een gemakkelijke pragmatische aanpassing, zijn we geroepen te kiezen voor een profetisch geluid van het martelaarschap. Daardoor kunnen we getuigen zijn van het Evangelie van de heiligheid van het huwelijk. Een lauwe profeet, door een aanpassing aan de geest van de tijd, zou alleen maar zijn eigen redding willen zoeken, maar niet de redding die God hem geeft."

Extracten uit het interview zijn te vinden in de Engelstalige bijdrage in Republica.

Publicatiedatum: 7 augustus 2014
Laatst bewerkt: 7 augustus 2014


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test