• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Vredeswens blijft op zijn plaats in de H. Mis

Na ruim 6 jaar van consultaties heeft de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Discipline van de Sacramenten een Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Pacem relinquo vobis
Rondzendbrief over de rituele uitdrukking van de vredesgave in de H. Mis
(8 juni 2014)
gestuurd aangaande de vredeswens tijdens de H. Mis. Paus Benedictus XVI had destijds in zijn exhortatie Paus Benedictus XVI - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Sacramentum Caritatis
Het Sacrament van de Liefde - Over de Eucharistie, bron en hoogtepunt van het leven en de zending van de Kerk
(22 februari 2007)
(2007) al opdracht gegeven na te gaan of de vredeswens, tussen het Onze Vader en het ter Communie gaan, op die plek moet blijven in de H. Mis en ook over de wijze van het elkaar de vrede te wensen.

De conclusie van de Congregatie is om het bij het oude te laten, alleen te zoeken naar een sobere wijzen van vredeswens en het opzetten van goede catecheses omtrent de functie en de betekenis van de vredewens.

"De vredeswens kan het beste zijn traditionele plaats behouden in de liturgie". Dat schrijft de prefect van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Discipline van de Sacramenten, kardinaal Antonio Cañizares in Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Pacem relinquo vobis
Rondzendbrief over de rituele uitdrukking van de vredesgave in de H. Mis
(8 juni 2014)
.

De brief is een antwoord op de vraag van leden van de bisschopssynode over de Eucharistie in 2005 of de vredeswens wellicht een andere plaats zou moeten krijgen in de Mis, bijvoorbeeld na de voorbede, voorafgaand aan de offerande.

Paus Benedictus XVI had de Congregatie gevraagd de kwestie te bestuderen.

De Congregatie heeft besloten geen wijzigingen aan te brengen in het Romeins Missaal. Wel vraagt de Congregatie bisschoppen na te denken over manieren om het belang van de vredeswens beter uit te leggen, en te zoeken naar gepaste gebaren om deze tot uitdrukking te brengen.

"Christus is onze vrede, de goddelijke vrede die is aangekondigd door de profeten en de engelen, die Hij door zijn Paasmysterie aan de wereld schonk," aldus de Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Pacem relinquo vobis
Rondzendbrief over de rituele uitdrukking van de vredesgave in de H. Mis
(8 juni 2014)
.

De vredeswens is dus niet zomaar een vriendelijke begroeting, maar een verwijzing naar de vrede die de verrezen Christus, aanwezig op het altaar, ons schenkt. Daarom vraagt de Congregatie om een aantal dingen achterwege te laten:

- het zingen van een vredeslied - dit is geen onderdeel van de Romeinse ritus.
- het rondlopen van gelovigen om de vrede uit te wisselen.
- het verlaten van het altaar door de priester om gelovigen de vredeswens te brengen.
- de vredeswens tijdens Kerst, Pasen, doopvieringen, bruiloften, wijdingen of begrafenissen te gebruiken om groeten, felicitaties of condoleances uit te wisselen.

Kardinaal Cañizares roept bisschoppen en priesters in het slot van zijn brief op gelovigen te helpen bij een dieper verstaan van de spirituele betekenis van de Vredeswens.

Bron: catholicculture.org / mediapriester.nl

Zie ook: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Begeleidend schrijven bij de Rondzendbrief over het vredesgebaar in de Mis
Aan de Voorzitters van de Bisschoppenconferenties
(12 juli 2014)

02-10-2014: Rondzendbrief over het vredesgebaar tijdens de H. Mis in het Nederlands

Publicatiedatum: 7 augustus 2014
Laatst bewerkt: 2 oktober 2014


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test