• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Wereldcongres nieuwe bewegingen en gemeenschappen in november

BRUSSEL (KerkNet/VIS) – De Pauselijke Raad voor de Leken zal van 20 tot 22 november 2014 in Rome een wereldcongres organiseren van de kerkelijke bewegingen en nieuwe gemeenschappen die door de Heilige Stoel erkend zijn. Op Pinksteren 2013, tijdens het ‘Regina Coeli’-gebed op 19 mei, had Paus Franciscus de massaal op het Sint-Pietersplein aanwezige leden van de nieuwe bewegingen Paus Franciscus - Angelus/Regina Caeli
Cenakel in open lucht
Op het Hoogfeest van Pinksteren
(19 mei 2013)
: “Jullie zijn een gave en en een rijkdom voor de Kerk. Laat altijd de kracht van het evangelie zien. Heb geen schrik en getuig van de vreugde en je enthousiasme voor gemeenschapsvorming in de schoot van de Kerk.”

Op basis van deze aanmoediging en als gevolg van de publicatie van apostolische exhortatie ‘Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Evangelii Gaudium
Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie
(24 november 2013)
’, dat een soort vademecum voor hen is, heeft de Pauselijke Raad voor de Leken  de bewegingen gepolst over de mogelijkheid van een congres en over de thema’s die er ter sprake zouden kunnen komen. En het initiatief voor november kon op de instemming rekenen van een 80-tal bewegingen die representatief zijn voor alle continenten. Naast de verantwoordelijken van de nieuwe gemeenschappen en andere kerkelijke bewegingen zullen ook diocesane bisschoppen en prelaten van de Romeinse Curie aan het congres deelnemen.

Op 27 juni organiseerde de Pauselijke Raad voor de Leken al een eerste voorbereidende vergadering met een 30-tal betrokken verenigingen.

Publicatiedatum: 22 juli 2014
Laatst bewerkt: 26 juli 2014


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test