• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Oecumenische top van 1964 feestelijk herdacht

Hilversum (rkk.nl) 25 mei 2014 – Paus Franciscus heeft vanmiddag in Jeruzalem een ontmoeting gehad met oecumenisch Patriarch Bartholomaios van Constantinopel, de primaat van de Oosters-Orthodoxe Kerken. Daarbij brachten zij een Paus Franciscus - Toespraak
Gemeenschappelijke verklaring van Paus Franciscus en Patriarch Bartholomeus I
Apostolische Delegatie, Jeruzalem
(25 mei 2014)
uit waarin zij zeggen krachtiger te streven naar eucharistische eenheid.

Daarna volgde in de Basiliek van het Heilig Graf, een uur later dan gepland, een viering waarin werd herdacht dat vijftig jaar geleden Paus Paulus VI in Jeruzalem een baanbrekende ontmoeting had met oecumenisch patriarch Athenagoras.

Grote Schisma
De ontmoeting van 1964 had geleid tot de opheffing van de wederzijdse banvloeken die in 1054 werden uitgesproken door de Paus van Rome en de patriarch van Constantinopel. Het Grote Schisma kwam daardoor echter niet ten einde; de Rooms-Katholieke Kerk en de Byzantijns-Orthodoxe Kerken zijn nog steeds van elkaar gescheiden; dat houdt onder meer in dat katholieken en orthodoxen samen geen Eucharistie vieren.

Golgotha
De viering vormde de eigenlijke aanleiding voor de reis van Paus Franciscus naar het Heilig Land. Zij vond plaats in de Heilig-Grafkerk, het voornaamste heiligdom van de christenheid, gebouwd op de plaats waar Christus volgens de overlevering Christus is gestorven en begraven. Bij binnenkomst kusten Franciscus en Bartholomaios de steen waarop de gestorven Jezus zou zijn neergelegd. Tijdens de plechtigheid werd er gebeden en gezongen, afwisselend in het Grieks en in het Latijn. Tegen het einde daalden de Paus en de patriarch af naar het Heilig Graf, waar zij blootshoofds baden, en staken zij een kaars op bij het altaar van Golgotha.

Patriarchen
Gastheer was de orthodoxe patriarch Theophilos van Jeruzalem, die de Paus en de oecumenisch patriarch in het Engels toesprak. Verder waren aanwezig het Pauselijk gevolg, de Latijnse patriarch Fouad Twal van Jeruzalem, de Armeense patriarch Nourhan Manougian in Jeruzalem, oosters-katholieke patriarchen en afvaardingen van de Grieks-Orthodoxe Kerk, de Armeens-Apostolische Kerk, de Syrisch-Orthodoxe Kerk, de Koptisch-Orthodoxe Kerk, de Ethiopisch-Orthodoxe Kerk en de Franciscaanse Custodie van het Heilig Land, die de rooms-katholieke altaren in de basiliek beheert.

Verklaring
“Onze broederlijke ontmoeting is een vernieuwde en noodzakelijke stap op weg naar de eenheid, waartoe alleen de Heilige Geest ons leiden kan: de eenheid van de verbondenheid in de legitieme verscheidenheid”, Paus Franciscus - Toespraak
Gemeenschappelijke verklaring van Paus Franciscus en Patriarch Bartholomeus I
Apostolische Delegatie, Jeruzalem
(25 mei 2014)
. “Zeer goed beseffend dat we het doel van de volledige eenheid niet bereikt hebben, bekrachtigen we vandaag onze inzet om onze gemeenschappelijke weg naar eenheid voort te zetten waarvoor Christus, onze Heer, tot de Vader gebeden heeft: Moge allen één zijn (Joh. 17, 21).” Paus Franciscus, Toespraak, Apostolische Delegatie, Jeruzalem, Gemeenschappelijke verklaring van Paus Franciscus en Patriarch Bartholomeus I (25 mei 2014), 2

Milieu
In de Paus Franciscus - Toespraak
Gemeenschappelijke verklaring van Paus Franciscus en Patriarch Bartholomeus I
Apostolische Delegatie, Jeruzalem
(25 mei 2014)
wordt als doel genoemd de eucharistische tafelgemeenschap. Verder is de wederzijdse belofte gedaan om intensiever samen te werken op het gebied van de inzet voor gerechtigheid en vrede en voor het milieu. De Paus en de Patriarch noemen de ‘mishandeling van de planeet’ een zonde.

Publicatiedatum: 25 mei 2014
Laatst bewerkt: 27 mei 2014


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test