• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Vanaf 1 mei St. Jozef in Eucharistische Gebeden

(rkkerk.nl - bewerkt) - Naar aanleiding van het decreet van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Discipline van de Sacramenten d.d. 1 mei 2013 betreffende Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Paternas vices erga
Decreet over het invoegen van de naam van St. Jozef in de Eucharistische Gebeden II, III en IV
(1 mei 2013)
is overeenkomstig de voorziene procedure de Nederlandse tekst vastgesteld.

De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft op 8 oktober 2013 de Nederlandse tekst van de betreffende gedeelten uit deze Eucharistische Gebeden goedgekeurd.

De Romeinse Congregatie verleende op 17 maart 2014 (Prot. N. 81/14) de recognitio voor de betreffende passages uit de verschillende versies van de Eucharistische Gebeden II-IV in het ‘Altaarmissaal voor de Nederlandse Kerkprovincie’.

Op haar vergadering van 8 april 2014 bepaalde de Nederlandse Bisschoppenconferentie als ingangsdatum voor de invoeging van de naam van St. Jozef in deze Nederlandse teksten: de gedachtenis van St. Jozef, arbeider, nl. 1 mei 2014. In Eucharistisch Gebed I (Canon Romanus) is St. Jozef reeds vermeld sinds Paus Johannes XXIII hem Congregatie voor de Riten
Novis hisce temporibus
Opnemen van St. Jozef aan de Canon van de Eucharistie
(13 november 1962)
.

Ten behoeve van de liturgische praktijk volgen in de bijlage de passages uit de betreffende Eucharistische Gebeden met de tekst van de invoeging van de naam van St. Jozef.

Zie ook:

Publicatiedatum: 25 april 2014
Laatst bewerkt: 4 september 2014


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test