• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Paus Franciscus: Wie ben ik om te oordelen?

“Wie ben ik om te oordelen? Wie ben ik om kwaad te spreken? Wie ben ik, ik die hetzelfde doe of erger nog?”: het is de “barmhartige” houding die de Paus aanbeveelt in zijn commentaar op het Evangelie van de dag, waar Jezus de menigte oproept: “weest barmhartig zoals uw Vader barmhartig is” (Lc. 6, 36-38).

Schaamte is een genade

"Om barmhartig te zijn, zijn twee houdingen nodig": "De eerste is zelfkennis". Een Christen wordt uitgenodigd te erkennen dat hij “veel dingen gedaan heeft die niet goed zijn”, dat hij een “zondaar” is.
Ook al heeft hij geen “moord” begaan, toch begaat hij “zoveel kleine dingen, zoveel dagelijkse zonden, alle dagen ...” en hij moet zijn verantwoordelijkheid beseffen: “misschien was de andere er mede de aanleiding toe, heeft hij de weg vrij gemaakt om het te doen, doch ik ben degene die het gedaan heeft”.
Het gaat erom vast te stellen dat men een “klein hart” heeft en dat men er “zich tegenover God over schaamt”; “deze schaamte is een genade”. “Het is eenvoudig, maar zo moeilijk te zeggen: ik ben een zondaar, ik schaam mij tegenover U en vraag U vergiffenis.”
Met “deze houding van berouw”, is de mens meer geneigd “barmhartig te zijn” omdat hij “Gods barmhartigheid” op zich voelt: tegenover berouw “transformeert Gods gerechtigheid zich in barmhartigheid en vergeving”.

Zijn hart weten te verruimen

De Paus geeft een tweede houding, die voortvloeit uit de eerste: "zijn hart verruimen", want "een klein, egoïstisch hart is niet in staat tot barmhartigheid”. Een groot hart daarentegen “veroordeelt niet maar vergeeft en vergeet” want “God is zijn zonden vergeten, God vergeeft zijn zonden”. Indien degene die vergeven werd, op zijn beurt niet vergeeft, loopt hij het gevaar “buiten spel” te staan.
“Een barmhartige man en vrouw hebben een ruim hart: zij verontschuldigen de anderen altijd en denken aan hun eigen zonden.” “Hebt ge gezien wat hij gedaan heeft?” “Ik heb genoeg aan mijn eigen kwaad, ik meng mij daar niet mee!” Het sleutelwoord van deze houding is: “wie ben ik om te oordelen? Wie ben ik om kwaad te spreken? Wie ben ik, ik die hetzelfde doe of erger nog?”.
“Indien alle volken, mensen, gezinnen, wijken, plaats laten voor begrip en barmhartigheid, hoeveel vrede zou er zijn in de wereld, hoeveel vrede in de harten! Want barmhartigheid leidt naar vrede.”
Bovendien, zoals de Heer zegt: “geef en ge zult krijgen: een volle, geschudde, overlopende maat zal in uw schort uitgegoten worden”: “hoe ruimer uw hart is, des temeer ge kunt ontvangen”, besluit de Paus.

Vert. Maranatha-gemeenschap
Bron: zenit.org

Zie ook Overzicht samenvattingen van dagelijkse kleine homilieën van Paus Franciscus

Publicatiedatum: 17 maart 2014
Laatst bewerkt: 15 april 2014


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test